Systemforvalter Sharepoint

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ressurssenteret er Forsvarsbyggs enhet for interne støtteprosesser og faglig rådgivning innen Forsvarsbyggs kompetanseområder. Ressurssenteret leverer tjenester innen administrative tjenester, HR og organisasjonsutvikling, regnskap, IKT, kommunikasjon, miljørådgivning, juridisk rådgivning, sikring av bygg og kulturminne.

Vi søker nå etter systemforvalter sharepoint. Arbeidssted er Oslo eller Hamar. Forsvarsbyggs virksomhetsportal er basert på SharePoint, som består av både intranett med nyhetsartikler, ansattinformasjon og en samhandlingsplattform med arbeidsrom, kontraktrom og prosjektrom inkludert prosjektstyringsstøtte. Den har integrasjoner med andre løsninger som arkiv, økonomi/ personal og kvalitetssystem.

Det er viktig med breddekompetanse innen SharePoint, men kjernekompetansen kan være på funksjonell eller teknisk side. Vi ser etter en kandidat som er opptatt av å levere gjennomtenkte og robuste løsninger. Erfaring fra SharePoint 2013 og nyere versjoner vil bli vektlagt.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

 

Arbeidsoppgaver

 • Behovskartlegging, kravanalyse, utarbeidelse av løsningsbeskrivelse/design
 • Utvikling og konfigurering i SharePoint funksjonelt og teknisk
 • Sikre bruk av standardfunksjonalitet og funksjoner, bibliotek/lister, innholdstyper, termstore og web-deler
 • Sørge for vedlikehold av eksisterende integrasjoner og etablering av nye
 • Oppgaver knyttet til MS SQL
 • Planlegging, dokumentasjon og implementering av løsninger
 • Feilsøking og problemløsning
 • Testansvar, bistå informasjonseiere og superbrukere med brukertest og systemtest ved endringer
 • 2. linje brukerstøtte i saksbehandlingsløsning
 • Samarbeide med prosesseiere, informasjonseiere, superbrukere, leverandører og IKT-kolleger
 • Prosjektdeltakelse

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen IT-fag, minimum bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant arbeidserfaring i fagfeltet kan kompensere for utdanningskravet
 • Det kreves god funksjonell og/eller systemteknisk erfaring med SharePoint-plattformen
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering Konfidensielt

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert og systematisk
 • Gjennomføringsevne
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Beherske norsk og engelsk godt, bade skriftlig og muntlig

 

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr. 623 900,- til kr. 745 600,-. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. I spesielle tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

Øivind Johnsen
Teamleder for systemforvaltning og prosjekter
Telefonnummer: (+47) 926 05 749

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger