Systemforvalter ERP - Business World

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. juli, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militær og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Etterretningstjenesten søker ny systemforvalter til vårt ERP- system, Business World. Vi søker deg med kompetanse på SQL til bruk i automatisering og digitalisering. Du må like å jobbe i team med fokus på forbedring av brukeropplevelser, og bidra til effektivisering av arbeidsprosesser. Stillingens hovedoppgave er systemforvaltning av et moderne ERP-system med fokus på effektivisering og forbedring av brukeropplevelser. 

Arbeidsoppgaver

 • Systemforvaltning og utviklingsledelse av Etterretningstjenestens ERP-system med tilhørende integrasjoner
 • Automatisering og digitalisering av prosesser i systemet
 • Prosessveiledning i tjenesten bruk av ERP-løsningen, samt veilede superbrukere innenfor de ulike modulene i systemet
 • Deltakelse i prosjekter/arbeidsgrupper/råd innen fagfeltet

Kvalifikasjoner

Det kreves: 

 • Bachelorgrad eller tilsvarende med relevant fagbakgrunn. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med Business World
 • SQL kompetanse

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med digitalisering og prosessforbedringer
 • Prosjekterfaring

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet. 
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape tillit, motivasjon og engasjement
 • Strukturert
 • Gjennomføringsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Resultatorientert
 • God skriftlig og muntlig femstillingsevne

Vi tilbyr

 • Stilling: Rådgiver (kode 1434)
 • Lønn: lønnstrinn 62 - 70) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 49 66
Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 45 71

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger