Systematisk ferdigstillelse koordinator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Prosjektet Nykirke-Barkåker er en del av InterCity utbyggingen og omfatter ca. 14km nytt dobbeltspor. Som en del av utbyggingen omfattes flere utførelsesentrepriser samt to store totalentrepriser. Vi byr på en hektisk og spennende arbeidshverdag med svært godt arbeidsmiljø. Prosjektet har behov for en koordinator som har tverrfaglig forståelse og som kan identifisere hvordan et prosjekt bør brytes ned i logiske størrelser for testing og overlevering.

Arbeidsoppgaver

 • Være sentral i å bygge opp systematisk ferdigstillelse (completion) for bygg-, anleggs- og jernbanetekniske prosjekter
 • Delta i anskaffelser og følge opp krav til SF i kontraktene
 • Bidra som del av prosjektenes oppfølgingsteam med fokus på SF implementering og gjennomføring i prosjektene
 • I samarbeid med prosjektet, etablere og vedlikeholde kontraktsomfang inn i PIMS ferdigstillelse
 • Være med å bygge opp prosjektets kompetanse rundt SF
 • Bistå byggeledere/fagansvarlige i grensesnitt mot entreprenør
 • Bistå prosjekteringsledelse opp mot rådgiver/prosjekterende for å sikre struktur nedbrytning på dokumentasjon opp mot SF
 • Delta i fagforum og andre arenaer for erfaringsoverføring på tvers av prosjektene for å bidra til videre utvikling av SF-faget

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Lang erfaring (10 år ) innenfor teknisk ledelse, prosjektstyring i bredt spekter av prosjekter, også internasjonalt, vil bli vektlagt
 • Erfaring innen systematisk ferdigstillelse, enten innen mekanisk ferdigstillelse (completion), eller innenfor testing (commissioning)
 • Erfaring med verktøy for systematisk ferdigstillelse, som f.eks Procosys, MIPS, eller PIMS
 • Kjennskap til BIM/3D-verktøy og bruk av dette

Personlige egenskaper

 • Du er utpreget løsningsorientert, kombinert med stor interesse for ny teknologi
 • Du skaper tillit gjennom gode samarbeidsevner i samhandling med prosjektene og andre enheter
 • Du er strukturert og selvstendig, og har operativ forståelse, forretningsforståelse og rolleforståelse
 • Du må trives med å koordinere mange aktører 
 • Du må  kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er: åpen, respektfull, engasjert og nytenkende  

Vi tilbyr

 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Årskort på Vy sine tog

Kontaktpersoner

Trine Berit Monstad
Leder for systematisk ferdigstillelse og grensesnittstyring
Telefonnummer: 997 19 964

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger