Systemarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Lyst til å jobbe inhouse med arkitektur og videreutvikle samfunnskritisk infrastruktur?

Statnett, et statsforetak eid av staten ved olje- og energidepartementet, er systemansvarlig i det norske kraftsystemet med fokus på forsyningssikkerhet, klima og verdiskapning. Vår IKT-divisjon gjennomfører betydelige investeringer i IT-systemer som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Statnetts ansvar for å drifte og utvikle kraftnettet kan ikke ivaretas uten avanserte IT-systemer og Statnett er inne i en spennende periode med mange utviklingsprosjekter.  For å lykkes med dette, ønsker vi å styrke en av våre enheter ved å ansette en ny systemarkitekt.

Systemarkitekten får en sentral rolle i å påse at Statnetts valgte arkitektur og standarder blir etterlevd, både internt i eget utviklingsmiljø og men også hos våre samarbeidspartnere. Videre vil systemarkitekten bistå i valg av teknologier og være enhetens arkitekturansvarlig. Integrasjon og grensesnittløsninger vil bli viktige fokusområder, både i anleggsforvaltning og fellesfunksjoner.

Enheten systemarkitekten vil bli en del av, er ansvarlig for et bredt spekter av tjenester og en kompleks systemportefølje som består av mange forskjellige virksomhets- og fagsystemer. Virksomhets- og fagsystemene er basert på ulike typer teknologier hvorpå en hovedvekt er på Microsoftbasert programvare. Enheten samarbeider tett med andre enheter, og man inngår i et større arkitekturforum internt.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i utarbeidelse og forvaltning av Statnetts IT-arkitektur herunder metodikk, standarder og målbilder. Man vil også bidra til at disse blir fulgt i praktiske prosjekter.
 • Ansvar for etterlevelse av Statnetts sikkerhetspolicy, både i forvaltning og i prosjekter.
 • Delta i prosjekter og sikre at det blir gjort gode arkitekturvalg både i nye systemer og ved endringer av eksisterende IT-løsninger.
 • Delta i prosjekter og standardiseringsarbeid med ansvar for spesifikasjon og kvalitetssikring av grensesnitt.

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi bidrar i kvalitetssikringen og utviklingen av samfunnskritiske produkter som blir benyttet av mange mennesker
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi er en av energibransjens mest populære arbeidsgivere
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere 

Vi tror du har:

 • Bachelor- eller masternivå innen IT og minimum 5 års arbeidserfaring.
 • Erfaring med IT-arkitektur generelt, gjerne fra større prosjekter.
 • Arkitekturforståelse, teknisk forståelse og evne til å se teknologi i sammenheng med forretningsmessige mål.
 • Kompetanse på Microsoft baserte løsninger.
 • Erfaring med integrasjon og integrasjonsløsninger.
 • Fordel med kjennskap til Oracle produkter.
 • Kompetanse på sikkerhetsarkitektur og aktuelle lover / regler.

Personlige egenskaper

 • Du har gode analytiske evner, og er vant til å arbeide metodisk og strukturert for å nå fastsatte mål.
 • Du liker å jobbe i grensesnittet mellom mennesker og teknologi, samt se muligheter for effektivisering ved bruk av ny eller eksisterende teknologi.
 • Du har gode samarbeidsevner, er inkluderende og serviceinnstilt
 • Du kan kommunisere godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Høres dette interessant ut?

Er du egentlig ikke på jakt etter ny jobb, men ble nysgjerrig? Vi oppfordrer deg til å ringe for en uforpliktende prat med rekrutteringsrådgiver, Lee Harald Aas på telefon 410 32 000, evt. send e-post til lha@glasspaper.no. Din henvendelse holdes konfidensiell.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnsjekk og sikkerhetsklarering av aktuelle kandidater.

Kontaktpersoner

Lee Harald Aas
Rekrutteringsrådgiver, Glasspaper People

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger