Systemarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidstilsynet gjennomfører en fornyelse av store deler av systemporteføljen og satser sterkt på å oppfylle kravene til digitalisering i offentlig sektor. Målet er elektronisk saksbehandling i alle ledd, å automatisere deler av saksbehandlingsprosessene og å utvikle selvbetjeningsløsninger for våre brukere.

Vi søker en dyktig person til stillingen som systemarkitekt/løsningsarkitekt i vår IKT-enhet. Arbeidsformen er primært prosjekt og rollen innebærer tett samarbeid med forretningssiden og andre i IKT-tjenesten.

IKT-tjenesten har ansvar for drift, utvikling og forvaltning av IKT-tjenester som understøtter Arbeidstilsynets virksomhet. Enheten er en sentralisert støttetjeneste for hele Arbeidstilsynet og inngår som en del av avdeling for organisasjon i direktoratet. IKT-enheten består av 23 personer med høy kompetanse på drift, forvaltning og utvikling av løsninger.

Arbeidstilsynets løsninger bygger på Microsoft- og web-teknologi. Moderne utviklingsmetodikk som DevOps, bruk av kontainerteknologi, mikrotjenester og skytjenester, er områder som vil være sentrale fremover.

Arbeidstilsynet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Mangfold er viktig for oss og vi ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Systemarkitekt/løsningsarkitekt for digitalisering og fornyelse av teknologi og løsninger for våre fagsystemer
 • Delta i prosjekter med behovsvurderinger, konseptutvikling, brukerhistorier, kravinnsamling og utforme arkitekturløsninger både i nye systemer og endringer i eksisterende
 • Forvalte og videreutvikle Arbeidstilsynets tjenesteorienterte arkitektur og målbilder
 • Holde seg orientert om arkitekturtrender og IT-teknologi, særlig knyttet til offentlig sektor

Kvalifikasjoner

 • IT-utdanning fra universitet eller høyskoler og/eller dokumentert relevant praksis
 • Erfaring som systemarkitekt/løsningsarkitekt, eller tilsvarende og jobbe i prosjekter
 • Ha ferdigheter innenfor teknologi, metodikk og modeller
 • Kjenne til arkitekturrammeverk/-prosesser (TOGAF) og modelleringsspråk (ArchiMate, UML, BPMN)
 • Kunnskap om nasjonale felleskomponenter og IKT-standarder for offentlige virksomheter

Egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og bygge relasjoner
 • Innovativ, initiativrik, løsningsorientert og fleksibel
 • Erfaring med prosjektarbeid og tett samarbeid med forretningssiden med smidige utviklingsprosesser
 • Evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre mot resultater og gode løsninger
 • Godt humør og ønske om å være en positiv faktor i vårt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som seniorrådgiver kode 1364 i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, normalt innenfor kr 700.000 - 800.000. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling

Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kollegaer

Staten har gode pensjons- og velferdsordninger og vi følger særavtale om fleksibel arbeidstid.

Kontaktpersoner

Tore Andre Kristiansen
IKT-leder

Hvem er Arbeidstilsynet - Direktoratet for arbeidstilsynet?

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med mer enn 18.000 arbeidsplasser i hele landet, og vi gir råd og informasjon til et høyt antall personer via vår telefontjeneste, mail og Facebook. Arbeidstilsynet består av sju regioner med tilhørende tilsynskontorer, svartjenesten i Bodø og direktoratet i Trondheim. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.