Systemansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du kompetanse til å være systemansvarlig for Miljødirektoratets nettsteder og interne fagapplikasjoner, og lyst til å ha en rolle knyttet til å ivareta drift, videre- og nyutvikling av løsningene Miljødirektoratet har ansvar for? Liker du å jobbe i et miljø under endring, og takler flere oppgaver samtidig, kan det være deg vi ser etter.

Sammen med dine kollegaer i seksjon for digitalisering vil du være en pådriver for digitalisering og innovasjon i en etat som arbeider for å bidra til å løse framtidens klima- og miljøutfordringer.

For å møte omverdenens forventninger om tilgjengelige og digitale tjenester ønsker Miljødirektoratet å styrke arbeidet med IT / digitalisering, og opprettet derfor en egen digitaliseringsseksjon 1. oktober i år. Seksjonen skal være en sentral pådriver for digitaliseringsarbeidet i direktoratet. Seksjonen vil lede an i endringsprosessene hvor tjenesteutvikling, brukerorientering, gevinstrealisering og utnytting av data er sentrale begreper. Et nært samarbeid med miljøfaglige seksjoner blir nødvendig. En sterk involvering av ansatte og brukere blir også avgjørende. For å lykkes med den digitale omstillingen i Miljødirektoratet står modernisering og videreutvikling av IT-organisasjonen, samt utvikling av målrettede strategier for digitaliseringsarbeidet sentralt.

Seksjonen vil ha om lag 20 medarbeidere i Oslo og Trondheim, og arbeidssted for stillingen er på Helsfyr i Oslo eller på Brattøra i Trondheim.

Hovedansvarsområder

 • Bidra til god og helhetlig arkitektur på løsning, inkludert integrasjoner mellom interne og eksterne systemer/kilder
 • Utarbeide og forvalte rutiner for sikker og stabil drift av plattform og applikasjoner basert på ITIL
 • Styring, koordinering og oppfølging av leverandører
 • Ansvarlig for vedlikehold og videreutvikling av den tekniske plattformen
 • Ansvarlig for oppfølging av test- og godkjenningsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Du har master innen IT. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse på masternivå
 • Du har minimum tre års dokumentert relevant erfaring
 • Du har erfaring som systemansvarlig med ansvar for styring og oppfølging av IT-leverandører, ITIL og prosjektledelse vil tillegges vekt
 • Du har god kunnskap om publiseringsverktøy og EPI-server
 • Du har god kunnskap om .NET plattformen
 • Du har kunnskap om Confluence og Jira som prosjektverktøy for smidig utvikling
 • Du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du er brukerorientert og serviceinnstilt
 • Du har evne og interesse til å samarbeide med kolleger, kunder og partnere
 • Du har evne til å lytte, tenke sikkerhet og kommunisere godt både skriftlig og muntlig
 • Du har høy arbeidskapasitet
 • Du er interessert i teknologi og har evne til å holde seg oppdatert faglig

Vi tilbyr

 • Fast stilling som seniorrådgiver med lønn fra kr. 524 200 (ltr 60) til kr. 658 300 (ltr 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes høyere.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

For nærmere informasjon om stillingen, seksjonsleder Linda Jacobsen på e-post Linda.Jacobsen@miljodir.no.

Spørsmål om søknadsprosessen, Grethe S. Solberg Mossige, telefon 416 48 873 eller e-post Grethe.Solberg.Mossige@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Søkerlisten vil bli offentlig når søknadsfristen er gått ut. Vi gjør oppmerksom på at søknaden din kan bli offentlig selv om du har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista, jfr. offentleglova §25. Hvis det skjer, vil vi gi deg beskjed slik at du får mulighet til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring

Referanse: 79-2018 ODI          

Kontaktpersoner

Grethe S. Solberg Mossige
Telefonnummer: 416 48 873
Linda Jacobsen
Seksjonsleder

Hvem er Miljødirektoratet?

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.