Systemansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

For å styrke enheten søker vi nå etter en rådgiver/seniorrådgiver med rollen systemansvarlig til vårt kontor i Oslo. Enhetens ansvarsområde omfatter en rikholdig portefølje med applikasjoner og tjenester, deriblant systemer som benyttes for å detektere og analysere feil i kraftsystemet. Det skjer for tiden store endringer i systemporteføljen på dette området, spesielt rundt løsningene som benyttes for å samle inn, koordinere og rapportere på driftsforstyrrelser i hele det norske kraftsystemet. Som systemansvarlig vil du få en sentral rolle i dette arbeidet. Vi ønsker å være innovative og fremtidsrettet i våre tjenesteleveranser og jobber kontinuerlig med å sette dette ut i praksis. Du vil inngå i et team bestående av andre systemansvarlige og driftsansvarlige.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjonen Applikasjonsforvaltning under Drifts- og markedstjenester i IKT-divisjonen.

Applikasjonsforvaltninghar ansvaret for bl.a. operatørstøttesystemer, markedssystemer, feilanalysesystemer, datavarehus, oppgjørssystemer og Statnetts integrasjonsplattform. Porteføljen er i hovedsak utviklet internt i Statnett, og de fleste av disse forvaltes og videreutvikles fortløpende basert på nye behov fra Drift og marked.

IKT-divisjonen drifter, vedlikeholder og utvikler systemer som overvåker og styrer kraftnettet, systemdriften og markedsløsninger. Divisjon IKT inkluderer også datterselskapet Elhub AS.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utøve systemansvaret for Statnetts portefølje innen feilanalysesystemer, herunder ansvar for at tjenestene imøtekommer svært høye krav til kvalitet, tilgjengelighet, pålitelighet og sikkerhet
 • Forvaltning av aktuelle løsninger i et livssyklusperspektiv
 • Ivareta rollen som produkteier i den pågående utviklingen av porteføljen
 • Koordinere og lede utviklingsaktiviteter
 • Utarbeide og levere nye løsninger i samarbeid med forretningen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse og minimum 3-5 års arbeidserfaring
 • Bred erfaring med IT-løsninger, fortrinnsvis innen energiforsyningen
 • Erfaring med smidig utvikling og hyppige leveranser til produksjon, på systemer med høye krav til kvalitet og tilgjengelighet
 • Det er ønskelig med god kjennskap til energiforsyningen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper
 • Det er ønskelig med erfaring fra virksomhetskritiske systemer
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, løsningsorientert og med evne til å se helheten
 • Strukturert og målrettet
 • Samarbeidsorientert og god til å kommunisere
 • Positiv og fleksibel
 • God til å motivere og involvere

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no .

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi  tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Jan Bjørnulv Olsen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 958 21 491

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger