Systemansvarlig radio - repeatere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

GSM-R er norsk jernbanes eget nett for kommunikasjon mellom blant annet togleder og togfører. GSM-R bygger på mobilstandarden GSM, men som i tillegg har krav til høy tilgjengelighet og funksjoner som nød -og gruppeanrop. Det er bygget GSM-R dekning i alle tunneler over 100 meter. Overvåkingen av anleggene er sentralisert og driftes fra Trondheim.

GSM-R dekker alle jernbanespor hvor det foregår regulær togframføring. Kommunikasjonsnettet består av både sentral og spredt infrastruktur. Planlegging og drift av anleggene ivaretas i all hovedsak av Bane NORs egne ressurser.

Antenneanlegg i tunneler deles i mange tilfeller av flere aktører, blant annet GSM-R, kommersielle operatører og nødnett. Det gir komplekse problemstillingersom denne stillingen får ansvaret for å koordinere.

Vi søker etter deg som ny kollega til avdelingen Radiotjenester som idag består av 14 systemeksperter, planleggere og forvaltere som i tillegg til å ha ansvaret for GSM-R også drifter teleanlegg som muliggjør bruk av telefon og bredbånd for reisende i tunneler. Vi ønsker oss en kollega som ser løsninger der andre ser problemer og ønsker en spennende arbeidshverdag med variasjon i oppgaver og problemstillinger.

Vi leter etter deg som har kompetanse innen fagfeltet. Kanskje har du bred erfaring og jobbet en del år, kanskje har du en solid utdanning og kommer rett fra høyskole/universitet – vi ønsker uansett å høre fra deg!

Stillingen kan inngå i en vaktturnus og du må påregne noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • systemansvaret for radiodelen av GSM-R som omfatter repeatere
 • planlegge og følge opp rutinemessig vedlikehold på GSM-R infrastruktur knyttet til tunneler
 • støtte i planlegging av nye tunnelanlegg, både design og utførelse
 • forestå testing og godkjenning av nye infrastrukturanlegg som bygges, og/eller endring av eksisterende systemer og anlegg
 • følge opp hendelser på GSM-Rs infrastruktur i tunnel
 • etablere og vedlikeholde systemhåndbøker og prosedyrer for repeateranlegg
 • ansvarlig for at dokumentasjon og konfigurasjon av infrastrukturen er ivaretatt
 • oppfølging av support og innkjøpsavtaler mot leverandør
 • delta i prosjekter som fagressurs
 • planlegge og gjennomføre opplæring                   

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning
 • fordel med erfaring innen drift av løsninger innen mobilkommunikasjon
 • fordel med kjennskap til repeatere og systemer levert av Commscope
 • god teknisk forståelse for teknologier innen mobilkommunikasjon, herunder GSM
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • kandidaten må kunne sikkerhetsklareres 

Personlige egenskaper

 • positiv og løsningsorientert
 • analytisk med evne til helhetsforståelse
 • kvalitetsbevisst, ryddig og strukturert 
 • god evne til å samarbeide med både tekniske og administrative ressurser

Våre verdier er: åpen, respektfull, engasjert og nytenkende, og vi vektlegger lojalitet i forhold til disse, samt Bane NORs etiske retningslinjer.  

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tekniske miljøer hos en operatør av elektroniske kommunikasjonssystemer
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • mulighet til å påvirke et ansvarsområde under oppbygging
 • svært konkurransedyktig pensjonsavtale og tilgang til meget gode forsikringsordninger
 • fleksibel arbeidstid
 • årsbillett på Vys tog 

Kontaktpersoner

Jan Erik Grytdal
Telefonnummer: 92804484

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger