Systemansvarlig Nasjonale Fellesløsninger

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å være en sentral ressurs i utvikling og forvaltning av fremtidens IT-løsninger? Synes du det er viktig at staten leverer brukervennlige og effektive tjenester? Ønsker du å bidra til at brukere møter en enhetlig offentlig forvaltning og kunne tenke deg å være en del av et arbeidsmiljø som har som mål å levere resultater sammen, så les videre! Vi har kommet godt i gang, men er ikke i mål, og søker derfor etter engasjerte medarbeidere som ønsker å være med på denne reisen.

UDIs IT-avdeling

Du vil bli del av en avdeling med i underkant av 70 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. UDI behandler over 400.000 søknader i året gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer.

Gjennom UDI sitt moderniseringsprogram er vi på vei til å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der målet er å automatisere en større grad av oppgavene ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring.

Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. Vi jobber for at utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige. 

Drifts-, vedlikehold- og utviklingsoppgaver er satt ut til eksterne leverandører, men styres av avdelingens medarbeidere. 

Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. 

Stillingen som Systemansvarlig Nasjonale Fellesløsninger

Vi søker etter en dyktig og målrettet prosessdriver med ambisjoner som har god kunnskap om og gjerne erfaring med innføring ogforvaltning av nye dataintegrasjoner, tjenester og løsninger. Du vil blantannet få ansvar for å lede UDI sitt arbeid i å ta i bruk nasjonalefelleskomponenter og -løsninger, der dette er hensiktsmessig. Du vil representereUDI i nasjonale samarbeidsfora og bidra til at UDI sine behov blir best muligivaretatt.

UDI ønsker å være et fyrtårn i digitaliseringen i staten. Som systemansvarlig vil du være med på å påvirke hvordan og hvor fremtidenstjenester skal etableres, og bidra til bedre samhandling i offentlig sektor.Stikkord er DFØ, ID-porten, Altinn, eFormidling, eSignering, Digital Post mm.

Innovasjon og brukerorientering er viktige fokusområder hos UDI, så vi ønsker en person som bidrar med gode innspill og idéer til hvordanUDI kan anvende nye tjenester og teknologi.

Hvis du har lyst til å være en sentral driver i dette arbeidet er dette stillingen for deg!

Stillingen er plassert i seksjon for Fagsystemer.  

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at UDI benytter nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger. 
 • Utrede, designe og etablere nye tjenester som bygger på Nasjonale Fellesløsninger i tett samarbeid med leverandører og tverrfaglige teams. 
 • Forvalte etablerte tjenester i samarbeid med kunder, vedlikeholds- og driftsleverandør.
 • Vedlikeholde levetidsanalyser for eget ansvarsområde.
 • Bistå med estimering og kostnadsanalyser.
 • Bidra i anskaffelsesprosesser og interne bestillinger med kravspesifikasjoner.
 • Delta i langtidsplanlegging av UDI sin infrastruktur med fokus på å ivareta eksisterende og fremtidige krav til skalerbarhet, tilgjengelighet og ytelse.
 • Forvaltning av målbilder, konsepter for infrastruktur i samarbeid med systemansvarlige, arkitektur- og prosjektmiljøer.
 • Holde deg faglig oppdatert og bidra til kompetanseheving innen relevant fagfelt.
 • Bygge relasjoner og etablere samarbeid med andre etater/samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen informasjonsteknologi, men relevant erfaring kan kompensere for dette kravet
 • erfaring med å styre andre ressurser, gjerne erfaring fra å lede Scrum Team (sprinter) ol
 • interesse for scrum, DevOPS, agil utvikling, kontinuerlige leveranser, testdrevet utvikling
 • erfaring fra systemutvikling i organisasjoner med kompleks systemportefølje?
 • erfaring med å med å utarbeide behovsanalyser og tekniske krav?
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk??  

Det er også en fordel at du har  

 • noe erfaring med programmeringsspråk som for eksempel .Net, Java, Python, C#, Visual Basic, SQL eller lignende
 • prosjektledererfaring, gjerne Prince2 sertifisering
 • erfaring med digitaliseringsarbeid og prosessautomatisering?? 

 

Personlige egenskaper 

Vi er avhengig av god samhandling og søker en person som trives å jobbe tett med andre og er flink til å motivere.Vi ser derfor etter deg som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • liker å drive igjennom endringer og oppnå resultater
 • er kunnskapssøkende og ønsker å holde deg faglig oppdatert
 • er nysgjerrig på nye trender og trives med å formidle nye muligheter til andre
 • er løsningsorientert og selvdreven
 • liker å dele tanker og ideer, og trives med å samarbeide med andre for å finne de beste løsningene
 • har evne til å tenke langsiktig i en operativ hverdag

 

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i en kompleks organisasjon.
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver fra kr 550 000 -  750 000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse.
 • 1 time trening i arbeidstiden i uka.
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø.
 • Overtidsbetalt.
 • Fem uker ferie, sommertid, fleksitidsordning. 
 • UDI er en IA-virksomhet. 

UDI skal etter planen flytte til flotte, nye lokaler ved Valle (https://valleforalle.no/valleview/)  våren 2021.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssakdersom de blir innkalt til intervju. 

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.  

Kontaktpersoner

Morten Møllersen
seksjonssjef
Telefonnummer: 918 95 718
Robert Rødsten
seksjonssjef
Telefonnummer: +47 951 96 069

Hvem er Utlendingsdirektoratet (UDI)?

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no