Systemansvarlig Microsoft Exchange og Skype for Business

IT-ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kartverkets IT-avdeling har et stort fagmiljø med 90 personer lokalisert på Hønefoss og i Stavanger. Avdelingen har det totale ansvaret for IT i Kartverket, herunder strategi, IT-arkitektur, standardisering, utvikling av egne programmer, applikasjonsdrift og drift av infrastruktur. Et stort og faglig tungt IT-miljø gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Seksjon for drift av IT-infrastruktur ønsker å øke bemanningen med en ny stilling for å styrke klientinfrastrukturteamet. Seksjonen har i dag 20 ansatte på Hønefoss og fagansvar for fem ansatte i Stavanger.

Vårt ansvarsområde er å bygge, drifte og overvåke felles IT-infrastruktur for hele Kartverket. Dette omfatter datasenter- og klientinfrastruktur. Vi har blant annet drift av Vmware, lagring, backup, serverplattform (Windows og Linux), nettverk og databaser. Vi har også en stor sentraladministrert Windowsbasert PC-park med både fysiske og virtuelle PCer samt et terminalservermiljø. Ut over dette har seksjonen ansvaret for sikkerhetsløsninger i infrastrukturen.

Den nye stillingen sorterer under team for drift av klientinfrastruktur. Teamet har ansvar og oppgaver knyttet til, drift av Exchange, Skype for Business, spamfilter, antivirus, Microsoft System Center Configuration Manager, sentralisert Windows klientdrift, mobile enheter, klientsikkerhet, print, helpdesk, brukerstøtte og innkjøp av PC- og brukerutstyr.

Stillingen krever sikkerhetsklarering. Vi forutsetter derfor at vi får nødvendige personopplysninger til det formålet. 

Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for drift av Exchange serverplattform og korresponderende sikkerhetsløsninger for e-post herunder spamfilter og antivirus
 • Hovedansvar for drift av Lync (Skype for Business) serverplattform herunder møteromsløsninger med videokonferanse og AV-utstyr
 • Bidra som teknisk ressurs på øvrige systemer som sorterer under teamet
 • Ta del i større prosjekter i teamet med tilhørende planlegging, koordinering, sikring og testing
 • Ta del i problemløsing, feilsøking og brukerstøtte innenfor eget ansvarsområde
 • Mulighet for andre IT-driftsoppgaver avhengig av kvalifikasjoner

 

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning fra høyskole/universitet
 • Relevant arbeidserfaring blir vektlagt og kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Det kreves god kompetanse på og praktisk erfaring med drift av Exchange
 • Det kreves praktisk erfaring på Active Directory
 • Det kreves gode språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med praktisk erfaring på sikkerhetsløsninger for e-post og på drift av Lync/Skype for Business
 • Det er også ønskelig med erfaring på løsninger for sentralisert drift av PCer og mobile enheter, samt generell driftserfaring fra større IT-miljø(er)

 

Utdanning

 • Høyskole / Universitet
 • IT

 

 

Egenskaper

 • Du må ha evne til å jobbe strukturert og selvstendig i en hverdag preget av høyt tempo
 • Du må være kvalitets- og løsningsorientert og generelt være en problemløser
 • Du må ha lyst til å lære, lyst til å utvikle deg og lyst til å bidra positivt inn i et godt IT-miljø
 • Du må være god til å håndtere mennesker - stillingen inngår i et team som i mange henseende er seksjonens ansikt utad
 • Fleksibilitet og godt humør vektlegges

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Stillingen lønnes som overingeniør, kode 1087, fra kr 459 100 - kr 548 200 eller senioringeniør, kode 1181, fra kr 499 600 - kr 638 700 ut i fra søkerens utdanning og erfaring
 • Gunstig pensjonsordning og mulighet for å søke boliglån i Statens pensjonskasse
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdannelse-, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.
 • Kartverket er en IA-virksomhet, som blant annet betyr at vi tilrettelegger på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Kontaktpersoner

Geir Johnsen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 32 11 84 28

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger