Systemansvarlig kraftforsyning EKOM anlegg - Oslo

Stillingsbeskrivelse

 

Nettverksinfrastruktur har ansvar for å forvalte kapasiteten i radiomaster og tekniske hytter/rom.
Inkludert i disse er oppgaven med å være eier/ansvarlig for strømforsyning til
EKOM komponenter i radio- og transmisjonsnettet samt til andre tekniske
komponenter som inngår i den totale leveransen av tjenestene våre.

Anleggstypene som primært ligger innunder stillingen er batterier og likerettere som leverer
48VDC, men vi har også anlegg som leverer 230VAC og flere teknologityper innen
områdene. Stillingen vil også innebære systemansvar for kjøleanlegg i tekniske
rom. Nødvendig opplæring og kursing vil bli gitt. Du må regne noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide prosedyrer for etablering, drift og vedlikehold av strømforsyningsanlegg for tekniske rom
 • dimensjonering og bygging av likeretteranlegg etter bestilling og behov
 • oppfølging av overvåking av våre strømforsyningsanlegg
 • følge opp krav til batterianlegg
 • tilrettelegge og følge opp eksterne tilkoplinger for generatordrift
 • etablere og følge opp rutiner for drift av generatorer, frikjøleranlegg og luftnedkjølingsanlegg
 • standardisere produktlista, konfigurasjoner og programvare 
 • etablere gode rutiner for optimal livstidssyklus på komponenter og anlegg
 • ansvar for programvare, konfigurasjon, datakvalitet og dokumentasjon for strømforsyninger med tilhørende komponenter
 • etablere interne avtaler i forhold til krav om oppetid og tilgjengelighet på anlegget
 • oppfølging av kraftleverandører som leverer primærkraft til oss
 •  
 • delta i anskaffelser og oppfølging av leverandør
 • rettlede andre tekniske miljøer innen fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen elektroteknisk fag, herunder likeretteranlegg og UPS
 • god kompetanse innen fjerndrift av likeretteranlegg og UPS
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring fra kraftforsyningsfagfeltet i den elektroniske kommunikasjonssektoren

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids
 • og kommunikasjonsevner
 • evne til å forhandle
 • systematisk, strukturert og ryddig
 • nysgjerrig, motivert og fleksibel
 • tverrfaglig nysgjerrighet
 • interesse for elektronisk kommunikasjonsteknologi

 Den som ansettes i stillingen må kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tekniske miljøer hos en operatør av elektroniske kommunikasjonssystemer
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • mulighet til å påvirke et ansvarsområde under oppbygging
 • svært konkurransedyktig pensjonsavtale og tilgang til meget gode forsikringsordninger
 • fleksibel arbeidstid
 • årsbillett på NSBs tog 

Kontaktpersoner

Jan Gjeraldstveit
Telefonnummer: 91657678

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon