Systemansvarlig IT Drift, som vil gjøre verden bedre

Systemansvarlig IT Drift

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å bruke din profesjonelle kompetanse og ditt engasjement til å bidra til videreutviklingen av verdens største internasjonale humanitære organisasjon? Du får ansvar for overordnet IT drift og dermed sikre kvalitet og forutsigbarhet i driften av IT infrastruktur og -applikasjoner. Fast 100% stilling. 

IKT Enheten består av om lag 15 dyktige medarbeidere og har ansvaret for all IT i Røde Kors. Det er en omfattende portefølje, hvor MS Dynamics, O365, Visma Bluegarden, Unit4 Business World og Service Now står sentralt. Vi har og en del egenutviklede løsninger. IKT skal først og fremst bidra til løsninger som gjør det lett å være bruker, men også drive prosesser som gjør at frivillige, delegater og ansatte ser muligheter for å effektivisere og automatisere arbeid gjennom teknologi. Vi skal bruke innovative metoder for å få til løsninger, og tørre å teste, feile og lære hele tiden. 

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver: 

 • Være kontaktpunkt for drifts- og sikkerhetshendelser, og sikre at leverandørene håndterer disse forsvarlig og iht avtaler (Security & Incident Management). 
 • Sammen med leverandørene jobbe med kontinuerlig tjeneste forbedring (Continual Service Improvement). 
 • Sikre etterlevelse av avtaler og en pådriver ovenfor leverandører. 
 • Planlegging og endringshåndtering (Change Management). 
 • Dette er en svært dynamisk rolle hvor du vil få delta i alt fra store prosjekter på tvers av hele organisasjonen, til kontraktsoppfølginger og reforhandlinger av IKTs leverandører. 

Vi søker deg som har: 

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Du er en god relasjonsbygger som behersker stor kontaktflate og arbeider godt i team. 
 • Fordel med kjennskap til implementering / drift av løsninger i Azure og produktene og tjenestene som inngår i vår kjerneportefølje. 
 • God forståelse for og erfaring med systemintegrasjon og porteføljehåndtering. 
 • Erfaring med rammeverk og verktøy innenfor IKT-styring og virksomhetsarkitektur  
 • God forståelse og erfaring med IT sikkerhet, både prosess, verktøy og revidering.  
 • Gode språkkunnskaper, inklusive kjennskap til kontraktsformuleringer på norsk og engelsk. 
 • Høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå og lang erfaring i arbeid med IT drift og forvaltning.  
 • Erfaring med frivillighet eller erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel 

Vi kan tilby:  

 • Mulighet til å være med og styre digitaliseringsreisen i Norges Røde kors 
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, kompetent arbeidsmiljø, mulighet?for å skape synlige resultater og høyt tempo. 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i Norges og verdens største humanitære organisasjon. 
 • Engasjerte kolleger og bredt kontaktnett i en mangfoldig organisasjon. 
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse. 

Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med leder for IKT enheten Even Røgeberg via Linkedin.com eller even.rogeberg@redcross.no 

Vi ser frem til å høre fra deg! 

Kontaktpersoner

Even Rogeberg
Enhetsleder IKT
Mobil: 400 44 025