Systemansvarlig IP/MPLS og PDH

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Digitalisering og teknologi har ansvaret for det nye signalanlegget ERTMS, teleinfrastruktur og trafikkritiske IKT systemer i Bane NOR, dette omfatter jernbanens eget mobilnett GSM-R, Bane NORs eget transmisjonsnettverk basert på IP/MPLS og moderne IT applikasjoner for togfremføring.

Digitalisering og teknologi søker etter en person med levende engasjement for nettverksteknologi og som kan tre inn i rollen som systemansvarlig for Bane NORs PDH og IP/MPLS nettverk. Nettverket er landsdekkende, basert på egen fiber, egne nettverksnoder og utgjør ryggraden i Norges nye digitale jernbane.

I stillingen vil du inngå i en faggruppe med ansvar for Bane NORs landsdekkende nettverk. I faggruppen vil du være sentral i videreutvikling og drift av nettverket. Det vil i stillingen være stort fokus på kvalitetsforbedrende arbeid i nettet, automatisering av drift og vedlikeholdsoppgaver, monitorering, logganalyser og feilanalyser i nettverket.

 

Arbeidsoppgaver

 • planlegge og gjennomføre oppgraderinger og forbedringer i nettet
 • videreutvikle nettverket, monitorering og støttesystemer, atuomatisering
 • endringskontroll, kapasitetskontroll og kvalitetsforbedrende tiltak
 • delta i utvikling av nye tjenester og i internasjonale fagforum
 • oppsett og leveranser av tjenester, konfigurasjon og tjenester med OSPF, BGP, MPLS, VPN
 • bistå prosjekter med råd for valg av løsninger
 • følge opp feil og feilrapportering mot leverandører
 • proaktivt tilrettelegge for sikker drift
 • følge opp og gjennomføre testaktiviteter
 • delta i utvikling av nye tjenester
 • opplæring av driftspersonell
 • vedlikehold av systemhåndbøker

Stillingen vil etter en innkjøringstid inngå i beredskapsvakt.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • du har høyere utdannelse innen relevant fagfelt, (sivilingeniør/ingeniør fra universitet eller høyskole) manglende formell utdanning kan kompenseres med relevant arbeidserfaring.
 • ønskelig med seniorerfaring fra drift og utvklling av IP/MPLS og PDH-nett
 • ønskelig med erfaring fra automatisering av deployment av tjenester, konfigurasjonsstyring av noder og monitorering.
 • fordel med erfaring i ett eller flere av følgende språk: python, powershell, javascript, java, C, C++
 • evne til å arbeide selvstendig samt gode samarbeidsevner
 • det er en forutsetning at du kan sikkerhetsklareres

 

Felles for alle stillinger i FDV:

 • det er ønskelig med erfaring fra prosess og kvalitetsoppfølging
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • arbeidsgiver forbeholder seg retten til å endre stillingens innhold og omfang i tråd med virksomhetens behov

 

Personlige egenskaper

Du er innovativ og har stor interesse og forståelse for teknologiske muligheter. Vi ser etter deg med gode analytiske evner, og som er god til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og med evner til å tenke helhetlig. Du er selvgående, viser initiativ og motiveres av tverrfaglige utfordringer. Det legges stor vekt på evne til samarbeid og relasjonsbygging og arbeidsgiver tar forbehold om personlig egnethet.

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Jan Gerhardsen Formanek
Telefonnummer: 95226825

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon