Systemansvarlig integrasjoner

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Domstolene er midt i et viktig og krevende digitaliseringsarbeid. Ambisjonen er å utvikle løsninger som gjør at medarbeiderne i domstolene enkelt og sikkert kan kommunisere og dele informasjon med andre medarbeidere og ulike parter og interessenter gjennom hele rettsprosessen. Akkurat nå arbeider vi med to viktige oppgaver innenfor integrasjonsområdet; vi migrerer eksisterende integrasjoner fra gammel til ny integrasjonsplattform, og vi er midt i et utviklingsløp for å gjøre APIer tilgjengelige for leverandører av advokatsystemer.

Skal du lykkes i denne stillingen må du kunne kombinere kompetanse og erfaring innen teknologi, prosjektledelse og merkantile oppgaver. Domstolene er helt avhengig av gode og velfungerende integrasjoner. De fleste oppgaver starter utenfor domstolene, det er stor grad av elektronisk samhandling underveis, før saken avsluttes ved at dommen sendes ut til mange ulike interessenter. Vi forsøker å arbeide etter prinsippene i smidig og lean, og tror at tverrfaglige team er en givende arbeidsform.

Stillingen er organisatorisk plassert i IT-avdelingen. Arbeidsoppgavene vil utføres i et tett samspill med avdeling for Innovasjon og domstolutvikling, som etableres for å støtte domstolenes digitaliseringssatsing.

Arbeidsoppgaver

 • Systemansvar for Jboss Fuse integrasjonsplattform
 • Ansvar for å migrere de siste integrasjonene fra MS BizTalk til Jboss Fuse
 • Deltakelse i prosjektet Digitale Domstoler på integrasjonsområdet
 • Ansvarlig for tjenestebeskrivelser og kontrakter med samarbeidende parter i utvikling og forvaltning av integrasjon med domstolene
 • Gjennomføre onboardings-prosess for systemleverandører som ønsker å benytte seg av domstolenes APIer
 • Vedlikeholde informasjon om domstolenes APIer og integrasjoner
 • Budsjettoppfølging for integrasjonsområdet
 • Utstrakt kontakt med domstolene og våre utviklingsleverandører på ditt fagområde
 • Bidra til å nå felles mål for utviklingsarbeidet, gjennom arbeid i team og i dialog med øvrige systemansvarlige

Om deg

Vi ser etter deg som motiveres av å utforske hvor teknologi og digitale løsninger kan forenkle og støtte arbeidsprosessene, som har god kunnskap om ulike løsninger men samtidig er nysgjerrig på videre utvikling. Du trives like godt med å jobbe i tett samspill med kolleger med teknisk kompetanse som med ulike brukere som har et behov eller en idé de ønsker en løsning på. Vi oppfordrer også deg som ikke nødvendigvis kan alt om digitale arbeidsmåter ennå, men som ønsker å lære, om å søke.

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, med god gjennomføringsevne
 • God på kommunikasjon og koordinering av oppgaver
 • Nysgjerrig, med evne til raskt å sette seg inn i nye systemer og løsninger
 • Engasjert, med gode samarbeidsevner

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Erfaring fra prosjektledelse i IT-prosjekter
 • Erfaring fra smidige arbeidsmåter
 • Erfaring fra arbeid med integrasjonsteknologi, -verktøy og -metoder
 • Bakgrunnsbilde Domstoladministrasjonen sammenstilling 1400x350 pixler

Vi tilbyr

Muligheten til å arbeide for en av de viktigste samfunnsaktørene i det norske demokratiet, hvor du vil få en sentral rolle i å utvikle domstolene sin evne til å samhandle digitalt med alle aktører i rettsprosessen. Dette vil du gjøre i tett samarbeid med kompetente og engasjerte medarbeidere i domstolene og DA. Du vil få jobbe i tverrfaglige team, som skal ta felles ansvar for å levere nyttige løsninger til brukerne.

Vi har et godt arbeidsmiljø, fantastisk lunsj, sommertid og fine lokaler i Trondheim sentrum. Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten som rådgiver/seniorrådgiver etter kvalifikasjoner. Kandidater som er nyutdannede, vil også kunne bli vurdert innplassert som seniorkonsulent.

Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Du henvises i denne sammenheng til offentlighetslovens § 25, annet ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Generell informasjon om DA og personvernerklæring finner du på www.domstol.no.

 

Kontaktpersoner

Bjørn-Are Lyngstad
Seksjonssjef

Hvem er Domstoladministrasjonen?

Norge har 104 domstoler med 1900 ansatte. Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser og er avhengig av tillit.

Domstoladministrasjonen (DA) skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomførting av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk og en utviklingsrolle overfor domstolene.

DA holder til i Trondheim. Virksomheten er organisert i fem avdelinger med tilsammen 90 medarbeidere. DA er IA-bedrift og legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.