Systemansvarlig for ulykkesregisteret TRULS og fagperson innen statistikk og analyse

Rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å være med å bidra til arbeidet mot nullvisjonen om at ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken? Har du erfaring fra systemforvaltning, er glad i tall og har kunnskap om statistikk og analyse? Da er du kanskje akkurat den vi ser etter!

Avdelingen for Trafikksikkerhet i Divisjon Transport og samfunn har en sentral rolle når det kommer til å ivareta etatens sektoransvar innen trafikksikkerhet. Ulykkesdata, statistikk og analyser er et viktig og avgjørende grunnlag for dette arbeidet. Avdelingen har i tillegg ansvar for dybdeanalyser av alle dødsulykker, beslutningsgrunnlag, FoU og kunnskapsformidling innen fagfeltet trafikksikkerhet. Vi har også en viktig rolle når det kommer til arbeidet med nasjonale trafikksikkerhetskampanjer og automatisk trafikkontroll (ATK).

Arbeidsstedet vil i utgangspunktet være i Trondheim, men andre lokasjoner kan være aktuelle. Avdelingens øvrige medarbeidere er lokalisert rundt om i landet, hvor leder har kontorsted i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Systemansvarlig for ulykkesregisteret TRULS
 • Behandle, analysere og rapportere data og statistikk til interne og eksterne aktører
 • Nasjonal kontaktperson for systemets brukere og samarbeidspartnere, som Statistisk Sentralbyrå og politiet
 • Ivareta personvern og informasjonssikkerhet i behandlingen av aktuelle data

Vi ønsker å bidra til best mulig ulykkesstatistikk og analyser til interne og eksterne aktører som underlag for videre trafikksikkerhetsarbeid. Du vil jobbe tett mot brukerne og bidra til forvaltning og videreutvikling av løsningene i registeret.

Kompetansekrav

 • Fullført høyere utdanning på masternivå innen relevante fagområder, som eksempelvis sivilingeniør, samfunnsøkonom, siviløkonom, matematiker, statistiker eller lignende
 • Erfaring som systemansvarlig, eller med utvikling/drift av IT-systemer
 • God forståelse for GDPR
 • Trives med en hektisk arbeidshverdag
 • Like å jobbe selvstendig og i team
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Omfattende og relevant erfaring fra et eller flere fagområder, i tillegg til gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kompensere for manglende utdanning.

Er du strukturert og evner å tenke strategisk, samtidig som du jobber operativt? Er du i tillegg analytisk, løsningsorientert og velorganisert?

Da ønsker vi å høre fra deg!

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Guro Ranes (guro.ranes@vegvesen.no, mobil 91859219 eller Arild Engebretsen arild.engebretsen@vegvesen.no, mobil 99011108

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Kontaktpersoner

Arild Engebretsen
Guro Ranes
Seksjonsleder
E-postadresse: guro.ranes@vegvesen.no
Mobil: 918 59 219

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger