Systemansvarlig digitale arbeidsmåter

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Domstolene er midt i et viktig og krevende digitaliseringsarbeid. Ambisjonen er å utvikle løsninger som gjør at medarbeiderne i domstolene har mulighet til å arbeide når som helst, fra hvor som helst, på foretrukket enhet og med filer som alltid er synkronisert. Akkurat nå er vi midt i et utviklingsløp for å etablere en skybasert dokumenthåndteringsløsning for tilgang til og synkronisering av arbeidsdokumenter.

Skal du lykkes hos oss må du kunne kombinere kompetanse innen teknologi, forretning og brukervennlighet. Som systemansvarlig er det viktig at du evner å se helheten i arbeidsprosessen for brukeren, samtidig som du er komfortabel med å dykke ned i tekniske detaljer når det er behov for det. Vi forsøker å arbeide etter prinsippene i smidig og lean, og tror at tverrfaglige team er en givende arbeidsform.

Stillingen er organisatorisk plassert i IT-avdelingen. Arbeidsoppgavene vil utføres i et tett samspill med avdeling for Innovasjon og domstolutvikling, som etableres for å støtte domstolenes digitaliseringssatsing.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og forvalte verktøy og løsninger som støtter en digital arbeidsform for medarbeiderne i domstolene, eksempelvis skybaserte tjenester og tjenester som skal gjøres tilgjengelig i ny rollebasert webklient/arbeidsflate.
 • Pådriver og koordinator: drive prosessen frem mot løsning og koordinere med øvrige interessenter.
 • Styre utviklingsressurser hos våre leverandører: Fungere som produkteier for tekniske utviklingsoppgaver, prioritere oppgaver, og sikre domstolperspektivet.
 • Utvikle teknisk løsningsdesign basert på domstolenes behov, samt nødvendige beslutningsgrunnlag for gjennomføring.
 • Fokus på brukervennlige løsninger, som tilfredsstiller brukernes behov.
 • Nye teknologier: bidra med vurderinger og utprøvinger (proof of concepts) knyttet til hvordan nye løsninger kan gi verdi og nytte for domstolene.
 • Utstrakt kontakt med domstolene og våre utviklingsleverandører på ditt fagområde.
 • Bidra til å nå felles mål for utviklingsarbeidet, gjennom arbeid i team og i dialog med øvrige interessenter.

Om deg

Vi ser etter deg som motiveres av å utforske hvor teknologi og digitale løsninger kan forenkle og støtte arbeidsprosessene, som har god kunnskap om ulike løsninger men samtidig er nysgjerrig på videre utvikling. Du trives like godt med å jobbe i et tett samspill med kolleger med teknisk kompetanse som med ulike brukere som har et behov eller en idé de ønsker en løsning på. Vi oppfordrer også deg som ikke nødvendigvis kan alt om digitale arbeidsmåter ennå, men som ønsker å lære, om å søke.

Personlige egenskaper:

 • Nysgjerrig, med evne til raskt å sette seg inn i nye systemer og løsninger
 • God på kommunikasjon og koordinering av oppgaver
 • Strukturert, med god gjennomføringsevne
 • Engasjert, med gode samarbeidsevner

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Erfaring med å utvikle løsningsdesign mellom skreddersydde applikasjoner, standard produkter og tjenester som konsumeres som skytjenester
 • Erfaring med brukerorienterte prosesser (fokus på brukervennlighet)
 • Erfaring med å etablere digitale løsninger for å forbedre, effektivisere, modernisere og automatisere arbeidsprosesser
 • Erfaring med virksomhetskritiske systemer
 • Erfaring fra smidige arbeidsmåter
 • Bakgrunnsbilde Domstoladministrasjonen sammenstilling 1400x350 pixler

Vi tilbyr

Muligheten til å arbeide for en av de viktigste samfunnsaktørene i det norske demokratiet, hvor du vil få en sentral rolle i å utvikle domstolene sin evne til å samhandle digitalt med alle aktører i rettsprosessen. Dette vil du gjøre i tett samarbeid med kompetente og engasjerte medarbeidere i domstolene og DA.

Rollen som systemansvarlig digitale arbeidsmåter er ny, og du vil få være med å forme både innhold, metode og verktøy. Du vil få ansvaret for et område som er vesentlig for å sikre effektive medarbeidere i en digital domstol. Brukervennlighet vil være en kritisk suksessfaktor for de nye digitale arbeidsmåtene.  

Vi er i ferd med å etablere en dokumentdelingsløsning basert på Citrix ShareFile, og arbeider også med en hurtigmeldingsløsning for å sende beskjeder til ulike parter i en sak. På sikt er planen å etablere en rollebasert webklient, hvor både nye og eksisterende tjenester må gjøres tilgjengelig for brukeren.

Vi har et godt arbeidsmiljø, fantastisk lunsj, sommertid og fine lokaler i Trondheim sentrum. Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten som rådgiver/seniorrådgiver etter kvalifikasjoner. Kandidater som er nyutdannede, vil også kunne bli vurdert innplassert som seniorkonsulent.

Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til:

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Du henvises i denne sammenheng til offentlighetslovens § 25, annet ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Generell informasjon om DA og personvernerklæring finner du på www.domstol.no.

 

Kontaktpersoner

Ingrid Olsen
Prosjektleder
Telefonnummer: +47 911 01 922
Bjørn-Are Lyngstad
Seksjonssjef

Hvem er Domstoladministrasjonen?

Norge har 104 domstoler med 1900 ansatte. Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser og er avhengig av tillit.

Domstoladministrasjonen (DA) skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomførting av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk og en utviklingsrolle overfor domstolene.

DA holder til i Trondheim. Virksomheten er organisert i fem avdelinger med tilsammen 90 medarbeidere. DA er IA-bedrift og legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.