Systemadministrator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nasjonalbiblioteket er tildelt oppgaven å sørge for at den Norske kulturarven blir digitalisert og tilgjengeliggjort på nett. For å muliggjøre dette skal digitaliseringskapasiteten ved Nasjonalbibliotekets anlegg i Rana nesten dobles, og i de kommende ti-årene vil millioner av objekter fra arkiv, bibliotek og museum, i tillegg til Nasjonalbibliotekets egen samling, digitaliseres og tilgjengeliggjøres. Det krever en stor oppskalering av IT-infrastrukturen samt utvikling av nye produksjonsløyper, støttesystemer og systemer for digital langtidsbevaring.

IT-miljøet i Nasjonalbiblioteket består av 60 medarbeidere, men skal i løpet av 2020 vokse til 70. Vi er organisert i tre seksjoner, og jobber i team med bevisst fokus på samarbeid - både på tvers av team, på tvers av seksjoner og mot andre deler av virksomheten. Utlysningen gjøres med forbehold om Stortingets godkjennelse av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Vil du være med på utviklingen av Nasjonalbibliotekets digitale løsninger for fremtiden? Har du lyst til å jobbe sammen med erfarne fagfolk i et høyteknologisk miljø med topp moderne infrastruktur, systemer og tjenester?

Vi er opptatt av:

 • Kultur, metodikk og kontinuerlig forbedring.
 • DevOps: Tett samarbeid gjennom det enkelte produkts livssyklus - fra design, utvikling, og til operativ drift
 • Arkitektur - automatisering, standardisering, kontinuerlige leveranser, og gradvis innføring av mikrotjenester

I vårt arbeide med IT verdsetter vi (selv om punktene som står til høyre har verdi, så verdsetter vi punktene til venstre enda høyere):

 • Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy
 • Systemer som virker fremfor omfattende dokumentasjon
 • Samarbeid fremfor kontraktsforhandlinger
 • Å reagere på endringer fremfor å følge en plan

Arbeidsoppgaver

 • Drift, overvåking og automatisering av infrastruktur, systemer og tjenester
 • Bidra i overgangen fra on-site til cloud for flere av våre systemer
 • Bidra i design, planlegging og realisering av fremtidens IT-arkitektur

Kvalifikasjoner

 • Gode kunnskaper om flere av disse Microsoft-områdene: Windows Server, AD, Exchange, MS SQL, Office 365, Azure
 • God kunnskap om serverdrift, nettverk, sikkerhet og bred generell teknisk IT-kompetanse
 • God kunnskap om VMware, Veeam og VDI er en fordel
 • Minimum 5 år med relevant erfaring
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • Må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Utdanning på bachelornivå eller høyere innenfor IT
 • Relevant realkompetanse kan kompensere for formell utdanning

Personlige egenskaper

 • Selvdrevet og løsningsorientert
 • Evne til å sette seg inn i nye teknologiområder og produkter raskt
 • Evne til å håndtere komplekse problemer
 • Samarbeider og kommuniserer godt med andre

Vi tilbyr

 • 1 fast stilling
 • Aktuell lønnsinnplassering er 1087 overingeniør fra 504 700 - 605 500 (ltr. 57 - 67) eller 1181 senioringeniør fra 563 700 - 704 900 (ltr. 63 - 75) avhengig av kvalifikasjoner.
 • Ved særskilt gode og relevante kvalifikasjoner kan høyere lønn vurderes.
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

Kontaktpersoner

Spørsmål om CV og søknad
E-postadresse: personal@nb.no
Sverre Bang
Seksjonsleder
Mobil: 945 26 482

Hvem er Nasjonalbiblioteket?

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.