Systemadministrator til et av Norges høyest graderte systemer

Stillingsbeskrivelse

Kan du være systemadministrator for Norges høyest graderte systemer?

Vi leter etter deg som har erfaring med drift av datanettverk. Du kan gjerne ha drevet med automatisering, virtualisering og konfigurasjonsverktøy. Du ser løsninger og tar initiativ til å gjennomføre dem, samtidig som du samarbeider godt med dine medarbeidere på tvers av fagfelt.

Gjennom denne stillingen vil du være en del av et unikt teknisk miljø med stor grad av innflytelse på egen arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver

 • Systemforvaltning av seksjonens IKT-systemer som behandler noen av Norges best bevarte hemmeligheter
 • Dette omfatter anskaffelser, installasjon, utvikling, overvåkning, drift og vedlikehold av lagring og infrastruktur
 • Sikring av høygraderte systemer
 • Ivareta virtualiseringsløsninger, programvare, maskinvare og nettverk
 • Holde seg faglig oppdatert innen eget arbeidsområde og bygge fagkompetanse innen relevant teknologi
 • Administrasjon av seksjonens programvarelisenser

Kvalifikasjoner

For overingeniør kreves det:

 • Bachelorgrad innen relevant fagområde. Lang og relevant erfaring som systemadministrator med god resultatoppnåelse kan kompensere for manglende formell utdanning utover videregående skole.
 • Erfaring fra drift av datanettverk
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

For senioringeniør kreves det:

 • Mastergrad innen relevant fagområde. Lang og relevant erfaring som systemadministrator med god resultatoppnåelse kan kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad.
 • Erfaring fra drift av datanettverk
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Drift av sikre systemer eller nettverk som krever autorisering
 • Erfaring med Windows og Linux
 • Automatisering og orkestrering ved hjelp av scripting og / eller verktøy
 • Virtualisering og containere
 • Infrastrukturtjenester, inkludert monitoreringsløsninger, sertifikathåndtering og DNS
 • Konfigurasjonsstyringsverktøy som Ansible eller Saltstack
 • Ledelse av IKT-prosjekter

Særskilte krav:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man kun kan inneha norsk statsborgerskap.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Meget høy grad av IT-sikkerhetsforståelse
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode vurderingsevner
 • Evne å ta initiativ uoppfordret
 • Evne å være kreativ i oppgaveløsning
 • Evne å tilegne seg helhetsoversikt
 • Resultatorientert

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (1087) i lønnstrinn 62 - 70/ tilsvarende fra kr 552 800 til kr 640 200 / senioringeniør (1181) i lønnstrinn 68 - 75 / tilsvarende fra kr 615 900 til kr 704 900 avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse

Arbeidssted vil være Oslo

Gode muligheter for faglig utvikling

Stort bedriftsidrettsmiljø med muligheter for trening i arbeidstiden

Annen informasjon 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”.  Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

For generell informasjon om Etterretningstjenesten klikk her.

Kontaktpersoner

Spørsmål om stillingen
Telefonnummer: 23 09 46 43

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger