Systemadministrator – Linux og OpenShift

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet. Blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes og fagområdet Linux står helt sentralt.

I denne rollen får du store muligheter til å sette ditt preg på fagområdet. Du vil bli en fagressurs og problemløser i prosjekter der Linux benyttes og få ansvar for å videreutvikle plattformen i tråd med overordnede strategier og målsetninger for enheten og Statnett. Linux fagmiljøet i Statnett går på tvers internt og du vil være en sentral del av dette.

Ved oppmøtested Sunndalsøra eller Alta må det påregnes noe reising til Oslo. Ved oppmøtested Oslo vil det være lite reiseaktivitet.

Ansvarsområder:

 • Automatisere drift og utvikling av Linux Plattformen
 • Være med å etablere driftsmiljøe med OpenShift
 • Konfigurasjonsstyring med Puppet og Ansible
 • Delta som fagressurs i prosjekter der Linux infrastrukturtjenester benyttes
 • Påvirke videreutvikling av plattformene
 • Tett samarbeid med fagmiljøer som bruker plattformene

Hvem søker vi? 

 • Deg som har fullført en relevant bachelor-eller mastergrad. Mangel på høyere utdanning kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse
 • Bred forståelse av IKT-infrastruktur
 • Svært god erfaring med Linux og scriptspråk, f.eks. Python
 • God generell forståelse av TCP/IP nettverk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper

Fordelaktig med kompetanse på: 

 • Openshift/Kubernetes
 • Puppet eller Ansible
 • Sky- og hybridtjenester

Høres dette interessant ut? 

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. CV og søknad legges ved som vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder Espen Bertil Johansson, mobil 95124712. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no

Hvorfor jobbe i Statnett?

 • Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver i et hektisk og sterkt faglig miljø
 • Mulighet for å kunne utvikle seg både faglig og personlig
 • Du får mulighet til å påvirke videreutvikling og digitalisering av landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Et uformelt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser, samt god pensjons- og forsikringsordning, inkludert helseforsikring og fleksibel arbeidstid
 • Bidra i kvalitetssikringen og utviklingen av samfunnskritiske produkter som vil bli benyttet av mange mennesker
 • Et bredt sosialt tilbud og gode ordninger, herunder kantine, bedriftshytte og bedriftsidrettslag
 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet fremfor alt
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Hovedkontor med moderne lokaler få minutters gange fra Nydalen T-bane stasjon

Kontaktpersoner

Espen Bertil Johansson
Telefonnummer: +47 95124712

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger