Systemadministrator for vår satellittinnsamling

Systemadministrator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten tilbyr rette vedkommende å bli en del av vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Forsvarets stasjon Ringerike (lokalisert 6 mil utenfor Oslo), driver innsamling mot utvalgte satellitter i verdensrommet og er kanskje et av landets mest spennende og komplekse tekniske anlegg i vekst. Stasjonen ligger flott til i et fint friluftsområde som legger til rette for at du kan få både frisk luft og trening i arbeidstiden.

Vi søker deg som har glødende teknisk interesse og talent, til en spennende stilling som overingeniør med funksjon som systemadministrator. Du jobber godt selvstendig, men også sammen med andre som en del av et team. Du tilnærmer deg oppgaver med en kreativ og løsningsorientert holdning.

Høres dette ut som deg?

I så fall kan du bli del av et teknisk kompetent og sosialt fagmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et satsningsområde som har betydning for nasjonal sikkerhet, og som understøtter Etterretningstjenestens vurdering av truslene i det digitale rom.

Er du nyutdannet med den rette fagkombinasjonen?

Da ønsker vi gjerne at du søker. Vi kan love deg en unik erfaring som vil hjelpe deg videre i karrieren. 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre installasjon, konfigurasjon, optimalisering, feilsøking, feilretting, drift, vedlikehold og overvåking av aktuelle systemapplikasjoner.
 • Utarbeide, oppdatere og vedlikeholde systemdokumentasjon.
 • Bistå i planprosesser og anskaffelsesprosjekter for nye kapabiliteter innenfor fagområdet
 • Holde seg oppdatert innenfor fagområdet       

Kvalifikasjoner

Det kreves:

Bachelorgrad eller tilsvarende innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag, som informatikk, programmering, datateknologi eller data science. Eksempler på slike utdannelser er, men ikke begrenset til; bachelor i IT og informasjonssystemer, bachelor i ingeniørfag (dataingeniør), bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet, bachelor i programmering, bachelor i programmering og systemarkitektur

I særskilte tilfeller manglende formell utdannelse kompenseres med relevant erfaring. Du må være faglig sterk og ha evnen til å tilegne deg ny kunnskap fortløpende.

I tillegg er det ønskelig med erfaring innen flere av følgende emner:

 • Linux systemdrift
 • Prosjektarbeid
 • Virtualiseringsteknologier
 • Skyteknologi «Cloud Computing»
 • Konfigurasjonskontroll
 • Programmeringsspråk som Python, Perl eller C.

Særskilte krav:  

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.           

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ tilnærming
 • God vurderingsevne

 Vi tilbyr

Stilling: Overingeniør (1087)

Kontaktpersoner

For spørsmål
Telefonnummer: 23 09 46 72

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger