System og programvareutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Ønsker du å bidra til å utvikle operative verktøy for etterretningstjenesten? Vi søker deg som kan jobbe selvstendig og samtidig bidra med gode teknologiske løsninger for våre operative fagmiljø. Du vil arbeide selvstendig med stor grad av frihet for å støtte opp om stasjonens operative leveranser. Har du lyst til å ta del i en spennende jobbhverdag, liker utfordringer, er initiativrik og har god sosial kompetanse? Da ønsker vi at du søker på den ledige stillingen som systemutvikler ved Forsvarets stasjon Andøya.

Stillingens hovedoppgave vil være å utvikle og prosjektere nye verktøy og programvare for vårt operative fagmiljø, samt vedlikeholde og drive opplæring på disse.

Arbeidsoppgaver

Senioringeniør:  Innen innhentningsområdet, lede, utvikle og videreutvikle løsninger for prosessering, databehandling, fremvisning av og interaksjon med data i henhold til brukerbehov for analytikere og andre sluttbrukere i Etterretningstjenesten.

Overingeniør: Innen innhentningsområdet utvikle og videreutvikle løsninger for prosessering, databehandling, fremvisning av og interaksjon med data i henhold til brukerbehov for analytikere og andre sluttbrukere i Etterretningstjenesten.

 • Senioringeniør: Lede, planlegge og utvikle løsninger for prosessering, databehandling, fremvisning av og interaksjon med data
 • Overingeniør: Planlegge og utvikle løsninger for prosessering, databehandling, fremvisning av og interaksjon med data
 • Videreutvikle, drifte og vedlikeholde eksisterende applikasjoner og løsninger.
 • Bistå brukermiljøene med ytelsesforbedringer og feilsøking

Kvalifikasjoner

 Det kreves:

 • Mastergrad tilsvarende med relevant fagbakgrunn. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad.
 • Bachelorgrad tilsvarende med relevant fagbakgrunn. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med applikasjonsutvikling.

Det er ønskelig med:

 • Overingeniør/Senioringeniør: Erfaring med Linux, JavaScript (Node.js, React, Angular), HTML/CSS, Python, UML, Spring, Spring Boot, og Jenkins.
 • Erfaring med agil arbeidsmetodikk og teamarbeid, design av brukergrensesnitt, DevOPS metoder, oppsett av miljøer, produksjonssetting av løsninger og erfaring med databaser.

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper som samarbeidsevne, vurderingsevne, kreativitet og initiativ, samt muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges.
 • Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper.

Vi tilbyr

Stilling: 1181-Senioringeniør / 1087- Overingeniør

Lønn: lønnstrinn 68-75 / lønnstrinn 62-70 lønnsramme 99 i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale

Spørsmål om stillingen:

Faglige spørsmål: Kontorsjef FSTA2 tlf 761 16 966

HR-rådgiver: tlf 230 95 398

Kontaktpersoner

HR-rådgiver
Kontorsjef FSTA2

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger