System-/løsningsarkitekter

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Arbeidstilsynet har høye ambisjoner om å utnytte moderne teknologi på en smart måte og ønsker å være i front når det gjelder digitalisering i offentlig sektor.

Vi benytter verktøy basert på Microsoft- og WEB-teknologi. Moderne utviklingsmetoder som DevOps, bruk av kontainerteknologi og mikrotjenester, vil være sentrale fremover. Skytjenester benyttes og bruken forventes å øke betydelig.

Vi står nå overfor en rekke spennende utfordringer som vil medføre store endringer innenfor vårt systemlandskap og ønsker å etablere et arkitektteam som kan ta en ledende rolle i arbeidet med styring av teknologi og arkitektur. 

Arbeidsoppgaver

 • Forvalte og videreutvikle Arbeidstilsynets tjenesteorienterte arkitektur og målbilder.
 • Deltakelse i prosjekter med behovsvurderinger, konseptutvikling, brukerhistorier, kravinnsamling og utforming av arkitekturløsninger, både i nye systemer og endringer i eksisterende.
 • Digitalisering og effektivisering av offentlig sektor med selvbetjening og deling av offentlige data.
 • Bidra innenfor vedtatt arkitektur samt bidra til å forvalte og videreutvikle denne.  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse på minimum bachelor-/masternivå
 • Erfaring som systemarkitekt/løsningsarkitekt eller tilsvarende
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Ha ferdigheter innenfor teknologi, metodikk og modeller
 • Kjenne til arkitekturrammeverk/-prosesser (TOGAF) og modelleringsspråk (ArchiMate, UML, BPMN)
 • Kunnskap om nasjonale felleskomponenter og IKT-standarder for offentlige virksomheter.
 • Erfaring med design, forvaltning/utvikling og testing av systemer i en tjenesteorientert arkitektur med C# og .Net. Erfaring fra annen relevant beslektet teknologi kan også komme i betraktning.
 • Gode norskkunnskaper er en forutsetning.

Personlige egenskaper

 • Liker å lære nye ting og setter pris på utfordringer og jobbe i et dynamisk arbeidsmiljø i ordnede former
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evner å bygge relasjoner mellom ulike aktører
 • Er innovativ, initiativrik, løsningsorientert og fleksibel
 • Har erfaring med prosjektarbeid og tett samarbeid med forretningssiden med smidige utviklingsprosesser
 • Har kunnskap om og erfaring med utvikling av virksomhetskritiske IT-løsninger i sammensatte systemlandskap.
 • Evner å jobbe selvstendig og sammen med andre mot resultater og gode løsninger
 • Har erfaring som arkitekt, har jobbet med arkitektur eller er utvikler med interesse for arkitektur
 • Har jobbet som utvikler og ønsker å bli arkitekt
 • Har godt humør og et ønske om å være en positiv faktor i vårt arbeidsmiljø
 • Tar ansvar, er løsningsorientert og er en pådriver innen ditt fagområde

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som seniorrådgiver kode 1364 i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, normalt innenfor kr 650.000 - 850.000. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten. De første seks månedene er prøvetid.

Det vil være gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger.

Staten har gode pensjons- og velferdsordninger og vi følger særavtale om fleksibel arbeidstid.

Søknadsinformasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Arbeidstilsynet er en åpen og inkluderende arbeidsplass og som statlig arbeidsgiver skal vi utnytte den fulle bredden av befolkningens kompetanse. Vår arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb. 

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for dette i søknaden.

Iht offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søkere som evt. ber om unntak fra offentlighet vil bli kontaktet særskilt dersom nærmere begrunnelse ikke automatisk fyller kriteriene. Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder IKT Tore A. Kristiansen.

Kontaktpersoner

Tore Andre Kristiansen
Seksjonsleder IKT
Mobil: 990 96 402

Hvem er Arbeidstilsynet - Direktoratet for arbeidstilsynet?

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med mer enn 18.000 arbeidsplasser i hele landet, og vi gir råd og informasjon til et høyt antall personer via vår telefontjeneste, mail og Facebook. Arbeidstilsynet består av sju regioner med tilhørende tilsynskontorer, svartjenesten i Bodø og direktoratet i Trondheim. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.