Sykkelkoordinator/Sykkelplanlegger - Plan og bygning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Ålesund er det et mål å få flere til å velge å gå og sykle. For å få dette til trenger vi en person med engasjement og kompetanse innen i miljøvennlig transportplanlegging, og som kan bidra til å planlegge og gjennomføre viktige gang- og sykkelprosjekter. Kan denne personen være deg? 

For å kunne gjennomføre kommuneplanens ambisiøse miljømål må kommunen jobbe målrettet for å øke andelen som går og sykler. I bypakke Ålesund er det planlagt flere tiltak for sykkeltilrettelegging.

Arbeidsoppgaver

 • Som koordinator har du ansvaret for planlegging av et sammenhengende sykkelveinett, samt å jobbe med gjennomføring av konkrete tiltak i samarbeid med andre virksomheter/etater.
 • Du vil også få ansvar for utvikling av en sykkelstrategi og andre oppgaver knyttet til kommunens sykkelsatsing.
 • Du vil være en del av arbeidet med bypakke Ålesund og vil bli trukket inn i arbeidet med en samordnet areal- og transportplan for Ålesundregionen.
 • Du har ansvar for å sikre involvering av relevante aktører i sykkelplanarbeidet.
 • Stillingen vil organisatorisk legges til virksomhet for plan- og bygning, men vil være tett knyttet til arbeidet med bypakke Ålesund, og skal samarbeide med ulike avdelinger i organisasjonen. Det vil skje organisatoriske endringer i forbindelse med prosessen med kommunesammenslåing.

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha høyere utdanning som sivilingeniør, planlegger, arkitekt eller lignende med kompetanse innen transportplanlegging og byutvikling.
 • Det er en fordel med erfaring fra detaljplanlegging og utbyggingsprosjekter.
 • Personlige egenskaper
 • Vi søker en selvstendig, engasjert og resultatorientert person med bakgrunn innenfor miljøvennlig transportplanlegging, byutvikling og prosjektstyring.
 • Vi ønsker oss en samarbeidsorientert medarbeider som har gjennomføringskraft og er god på kommunikasjon og kontaktskaping.

Vi tilbyr

 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kollegaer.
 • Lønn etter avtale.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Kommunale ansettelsesvilkår, pensjonsordning og personalforsikring.
 • Ålesund kommune er en IA-bedrift.

Kontaktpersoner

Liv Kjersti Finholt
Kommuneplanlegger
Telefonnummer: +47 70 16 20 15
Ole Søvik
Plan- og bygningssjef
Telefonnummer: +47 70 16 26 21

Hvem er Ålesund kommune?

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 48.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området rundt byen byr på rike muligheter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske. 

Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.800 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, er Ålesund kommune et spennende alternativ.