Superbruker - Systematisk Ferdigstillelsessystemet

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å utforme og implementere Systematisk Ferdigstillelse i samferdselsbransjen?

Bane NOR er et statlig foretak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.   Stillingen som superbruker hører inn under Systematisk Ferdigstillelse (SF) i Utbyggingsdivisjonen. Denne stillingen vil få ansvaret for å følge opp videreutviklingen og forvaltningen av Bane NORs Systematisk Ferdigstillelsessystem, Pims 365, og integrasjoner mot andre tilgrensende systemer/databaser i samarbeid med SF ledere og koordinatorer i Bane NORs utbyggingsprosjekter  Arbeidssted er Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at SF får best mulige løsninger i Pims 365 i samarbeid med SF i stab og prosjektet
 • Følge opp utviklingsinnspill fra prosjektene
 • Støtte prosjektene i oppstartsfasen med opplæring innendørs og ute i felt (SF, dokumentstyrere, entreprenører, byggeledere, kontrollingeniører osv.).
 • Forvalte sjekklistene i Systematisk Ferdigstillelsessystemet 
 • Sikre et godt rolle- og tilgangsoppsett for SF for interne og eksterne ressurser
 • Utarbeide brukerveiledninger og opplæringsmateriale
 • Samarbeide med andre fag og superbrukere på tvers av seksjoner og enheter i Bane NOR
 • Gjøre seg kjent med og holde seg oppdatert i BaneNORs Styringssystem og regelverk

I tillegg til arbeidsoppgavene nevnt ovenfor kan leder pålegge å få gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på høyskole/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Erfaring fra Systematisk Ferdigstillelse og Ferdigstillelsessystem (PCS - Project Completion System) 
 • Systemutviklerbakgrunn
 • God IKT-forståelse, kunnskap om systemløsninger og prosjektforståelse
 • God erfaring og kunnskap i bruk av PIMS eller andre ferdigstillelsessystem som ProCoSys, MIPS m.m., ProArc samt MS-Office verktøy
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er proaktiv, strukturert og nøyaktig
 • Du har operativ forståelse, forretningsforståelse og rolleforståelse
 • u er serviceinnstilt, positiv og løsningsorientert
 • Det er viktig at du har gode samarbeidsevner og er god på å kommunisere og formidle kunnskap
 • Du må kunne jobbe effektivt både selvstendig og i team og må kunne tåle tidspress. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett med Vys tog
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Trine Berit Monstad
Fagleder Systematisk ferdigstillelse
Telefonnummer: Tlf. 997 19 964

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger