Summer Internship - Geomatikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr for sommeren 2018 internship for masterstudenter innenfor ulike fagfelt med spennende utviklingsoppgaver.

Vi trenger deg som geomatikk-student til å jobbe med koordinattransformasjon.

Primæroppgaven vil være arbeid med koordinattransformasjon for å forberede overgang til nytt høydesystem (fra NN1954 til NN2000), gjøre kontroll og lage oversikt over grunnlagspunkt på OSL. Transformere data, slik at data på OSL er både i Euref 89 og i OSL Lokal.

Ønsket kompetanse:

  • du må være Masterstudent i geomatikk, minst ferdig med 3.klasse (NTNU, NMBU)

Vi kan tilby:

  • lønnet arbeid i perioden uke 26 – uke 33, med fri uke 29 og 30
  • godt arbeidsmiljø
  • spennende arbeidsmiljø, der det skjer mye i høyt tempo
  • høy og variert kompetanse blant ansatte

Kontaktpersoner

Anette Urtegård
Birgitte Moen

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger