Summer internship Avinor 2019 - trafikkutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr for sommeren 2019 internship for student - Trafikkutvikling - ny passasjerinnsikt med big data.

Avdeling Trafikkutvikling jobber med ruteutvikling, trafikkplanlegging og nye markeder. Område for trafikkutvikling og analyse søker etter student som kan hjelpe oss å se nye muligheter ved analyse av store datamengder. Noen spørsmål vi ønsker belyst er blant annet: 

  • Kan vi identifisere nye rutemuligheter gjennom big data? (søkehistorikk, aktivitet i sosiale medier etc.) 
  • Kan meteorologiske data integreres i trafikkprognosene? 
  • Hva skrives om Norge og våre ulike destinasjoner på nett? 

Ønsket kompetanse:

Vi søker etter en masterstudent innen informasjonsteknologi, matematikk eller statistikk. Analytiske ferdigheter og god kjennskap til analyse av big data er en forutsetning.  

Vi kan tilby:

  • Lønnet arbeid i perioden uke 26, 27, 28, 31, 32 og 33  
  • Godt arbeidsmiljø, der det skjer mye i høyt tempo  
  • Høy og variert kompetanse blant ansatte  

Kontaktpersoner

Torolf Holte
Telefonnummer: +47 918 39 325

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger