Summer internship Avinor 2019 - elfag/elektro

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr for sommeren 2019 internship for student innenfor fagfeltet elfag/elektro - Standardisering av design for jordingssystem på rullebaner og taksebaner.

Ved alle Avinors lufthavner er forsyningskretsene til belysning på rullebaner og taksebaner konfigurert i konstantstrøms serieringer, i motsetning til tradisjonelle parallellkoblede kretser med konstant spenning. En utfordring vi står overfor ved drifting av våre konstantstrøms serieringer er hyppigere tilfeller av jordfeil. Som et bidrag til å løse denne utfordringen ønsker vi å se på hvordan et jordingssystem bør designes for å beskytte seriekretsene, utstyret som er tilkoblet og mennesker/dyr som kan komme i kontakt med utstyret.

Ønsket kompetanse:

God faglig forståelse og relevant studieretning innenfor elkraft/elektro. Gjerne masterstudent innenfor elektrofaget med fagbrev som elektriker/energimontør. Også åpent for bachelorstudent på elektrostudiet som går «Y-veien». Evne til å arbeide selvstendig og styre egen arbeidshverdag er egenskaper som verdsettes.

 Vi kan tilby: 

  • Lønnet arbeid i perioden uke 26, 27, 28, 31, 32 og 33 
  • Godt arbeidsmiljø, der det skjer mye i høyt tempo 
  • Høy og variert kompetanse blant ansatte 

Du vil jobbe sammen med en annen student i perioden 

Kontaktpersoner

Jonas Rambæk
Telefonnummer: +47 932 42 133

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger