Summer internship 2019 - Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Strategisk analyse og fremstilling av HR-data 

Avinor Flysikring AS tilbyr for sommeren 2019 internship for studenter som kan hjelpe oss å strukturere opp og finne ny innsikt i våre HR-data.   

Noe av det vi ønsker bidrag til er: 

  • Analyse av data på tvers av de tradisjonelle fag-områder / -systemer 
  • Dokumentere fakta som grunnlag for effektivisering og nye konkurransefortrinn  
  • Analysere forskjellige data-sett, for å avdekke skjult informasjon, finne mønstre, identifisere sammenhenger, nye korrelasjoner, trender 
  • Analysere kostnader (kostnadsart / konto) på tjenester, enheter m.m 
  • Anskueliggjøre data og effekter mht avtaler / særavtaler / særnorske krav 
  • Analyser basert på data fra HR -systemer 
  • Analyser basert på data fra RCO database (trafikk-bevegelser) vs. arbeidsplaner
  • Arbeidet skal blant annet resultere i modell(er), basert på våre data, som kan predikere noe om forventet utvikling innen HR-parametere, samt en skisse til et HR-Dashbord, «online-presentasjon»

Ønsket kompetanse:

Vi søker fortrinnsvis etter masterstudenter innen informasjonsteknologi, matematikk eller statistikk (NTNU, HH, BI, UiO, NMBU). Analytiske ferdigheter og god kjennskap til analyse av store datamengder er en forutsetning.  

Nærmere opplysninger om stillingen får ved henvendelse til Jørgen L. Pedersen, leder Ressursstyring og HR eller Harald Neset, omstillingsansvarlig Ressurser og kompetanse.

Avinor Flysikring AS er et heleid datterselskap i Avinorkonsernet. Selskapet leverer tårntjenester på flyplasser, flygekontrolltjenesten for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjonstjenesten. Selskapet har om lag 1000 ansatte som sammen bidrar til sikker og effektiv flytrafikk i Norge.

Kontaktpersoner

Harald Neset
Telefonnummer: +47 954 94 506
Jørgen Langhelle Pedersen
Telefonnummer: +47 952 82 531

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger