Struktur ingeniør innen hydrauliske maskiner

Struktur ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

DynaVec søker en dyktig medarbeider som skal være med å videreutvikle våre løsningene for vannkraftmaskiner som er utsatt for store erosjonspåkjenninger. Vi utfører både design av nye anlegg og oppgradering av løpehjul for eksisterende anlegg som sliter med store driftsproblemer.

Arbeidoppgaver:

Arbeidsområdene vil være å bistå med design av Pelton og Francis turbiner samt Pumper med hovedfokus på FEM analyser.

Styrkeberegninger av mekanisk design med følgende ansvarsområde.

  • Bolteforbindelser
  • Utmatting/levetidsvurdering av mekaniske komponenter
  • Stasjonære/transiente analyser

Utarbeidelse av rapporter og dokumentasjon.

Kvalifikasjoner:

  • Bachelor/Mastergrad i konstruksjonsteknikk/maskinteknikk.
  • Generell teknisk forståelse og interesse.
  • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.
  • Erfaring med Ansys Mechanical eller tilsvarende FEM analyse
  • Fordel med kjennskap til Matlab
  • Fordel med erfaring eller kunnskap om maskinering/produksjon.

Personlige egenskaper:

  • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner.

Kontaktpersoner

Per Egil Skåre
CTO
E-postadresse: per.e.skare@dynavec.no

Hvem er DynaVec AS?

DynaVec AS designer og produserer turbiner for vannkraftindustrien spesielt egnet for bruk i områder med stor erosjon. I tillegg tilbyr vi konsulentekspertise for prosjekter innen fornybar energi. Vi er lokalisert i Trondheim og jobber internasjonalt med salgskontor både i Sør-Amerika og Asia