Strategisk virksomhetsutvikler

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vil du være med på å prege arbeidet i Statens vegvesen med produkt- og tjenesteutvikling, smidige arbeidsformer og kundeorientering? Da kan dette være muligheten for deg!

Du blir en sentral medarbeider i vårt arbeid med strategisk utvikling og styring av virksomhetens tjenestemodell. Du vil få jobbe både strategisk, analytisk og rådgivende, og du vil også få lede an og sette farge på arbeidet med å videreutvikle Statens vegvesen som en smidig virksomhet. Rollen innebærer i første omgang tett samhandling med toppledelsen og divisjonsledergrupper, men krever også generelt utstrakt samhandling med hele virksomheten. Arbeidssted for stillingen er i Oslo.

Ditt fokus vil ligge på de overordnede forholdene som legger til rette for at virksomheten jobber med kontinuerlig forbedring, smidig utvikling og på å levere mest mulig verdi til våre kunder. Du har erfaring innen utvikling av større komplekse organisasjoner, gjerne fra offentlig virksomheter. Som person er du trygg og tydelig, sprer energi, bygger gode relasjoner og er en god samarbeids- og samtalepartner for hele organisasjonen.

Trafikantenes forventninger og «morgendagens transportbehov» stiller høye krav til våre tjenester og leveranser. Sammen med vårt samfunnsoppdrag, skal alt vi gjør sikre mest mulig verdi for våre kunder. Dette krever at vi som organisasjon jobber smidig med utviklingen av våre tjenester, og at vi utvikler vår organisasjon til å effektivt imøtekomme forventningene til oss.

Ansvar og arbeidsoppgaver
 • Overordnet arbeid med utvikling av tjenestemodellen til etaten
 • Pådriver for utvikling og implementering av smidig praksis og et «Lean-tankesett» i hele virksomheten
 • Oppfølging og styring av endringsinitiativer på etatsnivå
 • Legge til rette for helhetlig virksomhetsutvikling med utgangspunkt i gjeldende virksomhetsstrategi
 • Legge til rette for at metoder og rammeverk utvikles og innføres i tett samarbeid med aktuelle fagenheter (eks. Data, innsikt og analyse, IT, HR)
 • Andre relevante arbeidsoppgaver kan tilkomme
Kvalifikasjonskrav

Du har høyere utdanning på masternivå innen relevante fagområder. Arbeidserfaring fra konsulentmiljøer vil tillegges vekt, men er ikke et absolutt krav.  Stillingen krever at du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

For stillingen legger vi vekt på

 • god faglig forståelse for smidige arbeidsformer og Lean
 • gjennomføringsevne og organisasjonsforståelse
 • god systemforståelse og sterke analytiske evner
 • evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert
 • evne til effektiv kommunikasjon og konstruktivt samarbeid

Personlig egnethet vil tillegges vekt

Vi tilbyr:

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll
 • sentralt lokale med beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter. Fra sommeren 2023 flytter vi inn i nye lokaler på Helsfyr.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om oss

Økonomi og virksomhetsstyring utøver den overordnede styringen av virksomheten på vegne av vegdirektøren og sørger for at forutsetninger, krav og mål som Samferdselsdepartementet stiller til Statens vegvesen inngår i den formelle styringen. Økonomi og virksomhetsstyring består av fem enheter; Strategi, Økonomi, Mål og resultat, Kvalitet og sikkerhet og FRAM. FRAM er vår merkelapp for helhetlig utvikling av organisasjon, ledelse og kultur, og som en del av økonomi og virksomhetsstyring er vårt hovedansvar at etaten har en sammenhengende og koordinert måte å jobbe med virksomhetsutvikling.

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Kontaktperson:

Vi du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med Fagdirektør Lars Fossli på tlf. 915 84 455.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 29.05.2022. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger