Strategisk virksomhetsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du en engasjert arkitekt som vil arbeide strategisk med digitalisering i helsesektoren? 

Direktoratet for e-helse skal bidra til en forutsigbar IKT-utvikling og ivareta en strategisk styring og samordning av IKT-området for hele helse- og omsorgssektoren. Direktoratet har ansvaret for forvaltning og videreutvikling av den nasjonale e-helse-strategien i samarbeid med virksomheten og sektoren for øvrig.

Du vil som strategisk virksomhetsarkitekt bidra til å realisere politiske mål og prioriteringer i digitaliseringsarbeidet på e-helseområdet. Her vil dine fagvurderinger være ett av flere elementer som vil inngå i en helhetlig vurdering som grunnlag for den nasjonale e-helsestrategien. Videre vil du arbeide for å sikre at behov fra helse- og omsorgstjenesten blir ivaretatt i en helhetlig tilnærming ved digitalisering for sektorovergripende problemstillinger, samt tilrettelegge for innovasjon og næringsutvikling. Du skal bidra til helheten og sammen med andre bygge fremtidsrettet arkitektur både funksjonelt og teknisk innenfor nye områder som kunstig intelligens, genteknologi, helseanalyse, IoT (tingenes internett), skytjenester o.l. 

Stillingen er fast og er for tiden plassert i Avdeling utredning og strategi i Divisjon strategi. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Arbeidsoppgaver

Du vil

 • utvikle nasjonale målbilder og strategier iht. politiske målsetninger og behov
 • bidra i sentrale nasjonale programmer og prosjekter 
 • bidra i politiske oppdrag med å utrede konsepter, og fremtidsrettede digitale løsninger 
 • være direktoratets representant i ulike fora og møteplasser
 • bidra til et tett og godt samarbeid med relevante aktører

Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • relevant utdannelse innen informasjonsteknologi fra høgskole eller universitet, på masternivå 
 • minst fem år relevant arbeidserfaring som strategisk virksomhetsarkitekt 
 • strategisk og operativ kunnskap og erfaring innenfor virksomhetsarkitekturdomenet 
 • bred arbeidserfaring med utvikling av forretnings-, applikasjons-, informasjons- og teknologiarkitekturer 
 • kunnskap om og erfaring innenfor interoperabilitet og samhandling 
 • erfaring med å utarbeide strategiske notater, samt gjøre disse tilgjengelig gjennom god kommunikasjon og godt presentasjonsmateriale 
 • evne til å uttrykke deg godt på norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

Lang og relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om utdanningsnivå. 

Vi ønsker også at du har

 • forståelse for endringsprosesser knyttet til implementering av IKT i store komplekse systemer med høye krav til sikkerhet
 • erfaring med arkitekturrammeverk som TOGAF eller lignende
 • erfaring med utredningsformer innen offentlig sektor, som for eksempel KS-ordningen, Utredningsinstruksen, og utforming av Satsingsforslag i forbindelse med statens budsjettarbeid
 • kunnskap om offentlig forvaltning 
 • kjennskap til helse- og omsorgssektoren

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har motivasjon, ønske og interesse for virksomhetsarkitektur og som vil bidra til et godt arbeidsmiljø gjennom åpenhet og samarbeid. Du må kunne tenke helhetlig, være løsningsorientert og ha stor gjennomføringsevne. Du må ha evne til å jobbe selvstendig og analytisk, samt kunne bygge gode relasjoner både med interne og eksterne aktører. For å lykkes i stillingen må du raskt kunne sette deg inn i fagområdet og helse- og omsorgssektoren. Du må også ha evne til å ta initiativ, forankret i etablert strategi og målbilde.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • stilling som seniorrådgiver (stillingskode 1364) med årslønn som tilsvarer kr 802 600 - 979 000 (lønnstrinn 80 - 87), avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler på Skøyen

Mangfold i Direktoratet for e-helse

Medarbeiderne i Direktoratet for e-helse skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. 

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Norunn Elin Saure på telefon 913 22 312. Oppgi utlysningsnummer EH-53/2018 hvis du kontakter oss. 

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på ehelse.no.

Kontaktpersoner

Norunn Elin Saure
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 913 22 312

Hvem er Direktoratet for e-helse?

Direktoratet for e-helse er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Vi realiserer og forvalter nasjonale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren. Direktoratet skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Vi jobber for et enklere helse-Norge.