Strategisk utviklings- og prosjektkoordinator

Stillingsbeskrivelse

I forbindelse med NTP 2018-2029 ble det lansert en rekordsatsning i relasjon til godstransport på jernbane. Totalt skal det i perioden investeres nære 18. milliarder. Samtidig er bransjen i en situasjon der godstogselskap varsler nedbemanning og redusert togtilbud. Mange av de foreslåtte investeringer er langt frem i tiden og må derfor balanseres med mindre og mer kortsiktige tiltak. Bane NOR må derfor arbeide aktivt med næringen for å finne og gjennomføre de rette kort- og langsiktige godsrelaterte tiltakene.

Godstrafikk er en enhet og team innfor Bane NORs Kunde og Trafikkdivisjon. Enhetens hovedansvar er å skape forutsetninger for at mer gods skal kunne transporteres på bane. Totalt drifter og forvalter enheten 14 intermodale godsterminaler og et mindre antall tømmerterminaler. Videre har enheten ansvar for å forvalte og utvikle kunderelasjoner til godstogselskap, transportkjøpere og vareeiere. Derutover skal enheten drive og sikre at rett prosjekter og tiltak blir prioriterte i forhold til gods. Godstrafikk består av 11 ansatte.

I stillingen som strategisk prosjektkoordinator får du ansvar for å sikre godstransportnæringens interesse inn mot pågående og fremtidige godsrealterte prosjekter. I tillegg har du ansvar for å initiere prosjekt og tiltak for å forbedre forutsetningene for gods på bane. Du kommer til å jobbe tett sammen med teamet Godstrafikk, samt andre enheter og divisjoner innenfor Bane NOR, togselskaper og næringsaktører, samt Jernbanedirektoratet.

Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Arbeidsoppgaver

  • Koordinere, prioritere, gi innspill og følge opp godsrelaterte initiativ og prosjekter
  • Initiere og drive utviklings
  • og effektiviseringsarbeid
  • Bidra til strategisk styring av terminalporteføljen

Ønskede kvalifikasjoner

  • 5 års erfaring med jernbane og/eller transport og logistikk
  • Kundeorientert og evne til å omsette kundens behov til faktiske løsninger
  • Strategisk forståelse, der kortsiktige valg må støtte opp under langsiktige mål
  • Erfaring fra anskaffelser og kontraktsoppfølging
  • Erfaring med arbeid i grensesnittet mellom teknologi og forretning

Personlige egenskaper

  • Du har god evne til å bygge relasjoner og samarbeide
  • Du er løsningsorientert og evne til å få saker og ting gjennomført
  • Du er strukturert og analytisk
  • Du er nysgjerrig, spørrende og lærende
  • Du har mot til å prøve og foreslå nye tanker og ideer

Vi tilbyr

  • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og mye ansvar
  • Et god arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
  • Personalbillett med NSBs tog
  • Fleksible arbeidstidsordninger
  • Gode forsikrings
  • og pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Oskar Stenstrøm
Direktør Godstrafikk
Telefonnummer: 4790709081

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon