Strategisk rolle i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi – tjenesteeier (fagdirektør)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kontoret for lån og tilskudd i Drammen har det nasjonale ansvaret for Husbankens økonomiske virkemidler og består av tre avdelinger: Bostøtte, låneforvaltning og økonomiske virkemidler. Kontoret har blant annet systemeierskap til de største og viktigste systemene i Husbanken, som bostøtte-, startlån- og lån og tilskuddssystemet. En ny tjenesteeier vil få hovedansvaret for systemet for lån og tilskudd som nå er i startfasen på en treårig anskaffelse og utvikling av nytt system. Den som blir ansatt i stillingen vil også få et faglig teamlederansvar for de øvrige tjenesteeierne i kontoret. Arbeidsoppgavene vil variere fra langsiktig strategiarbeid i tett samarbeid med kontorets ledelse og IKT-siden til mer kortsiktig arbeid med tjenesteutvikling.   

Arbeidsoppgaver

 • Tjenesteeier for nytt system saksbehandling og låneforvaltning
 • Utvikle målbildet for tjenesteområdet og etablere en plan på kort og lang sikt
 • Prioritere og estimere produktkøen
 • Prioritere ønsker/innspill for organisasjonen
 • Påse at utviklerteamet har en felles forståelse av oppgaver og mål
 • Lede arbeidet med å utvikle nye ideer og konsepter
 • Se mulighetene teknologi gir for utvikling av kontorets tjenester
 • Faglig teamlederansvar for øvrige tjenesteeiere ved kontoret
 • Bidra til standardisering av arbeidet innenfor tjenesteområdene i Husbanken
 • Bistå i arbeidet med rollebeskrivelser og kompetanseprofiler
 • Bistå i arbeid med teamsammensetning og metodikk

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere relevant utdanning på masternivå. Bred relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.       
 • Du har erfaring som tjenesteeier eller produkteier for agile tverrfaglige team      
 • Du har kjennskap til og konkret erfaring med en eller flere av prinsippene og tankesettet bak Servant Leadership og smidig programvareutvikling, eksempelvis Scrum, Kanban, Lean og kontinuerlig forbedring.      
 • Du forstår samfunnsoppdraget til Husbanken, er kundeorientert og forstår muligheter teknologi gir    
 • Du kan vise til gode lederegenskaper for å bli vurdert som fagdirektør      
 • Du har kunnskap om samspillet mellom forretningsprosesser og teknologi

Det er i tillegg ønskelig med erfaring fra:

 • Gevinstarbeid, herunder samfunnsøkonomisk analyse/kost-nytte vurderinger
 • Prosessledelse eller prosjektledelse
 • Tverrfaglige samarbeidsprosjekter
 • Offentlig sektor
 • Kunnskap i bruk av verktøy som JIRA og Confluence

Personlige egenskaper

 • Evner å se helhet og sammenhenger samtidig som du ser og forstår detaljer 
 • Nytenkende, løsningsorientert og handlekraftig
 • Evne til raskt å forstå og sette deg inn i faglige utfordringer       
 • Prosessorientert, dyktig på forankring, beslutning og gjennomføring      
 • Strukturert og analytisk       
 • Relasjonsbygger som er god på samarbeid og samhandling
 • Du har gode norskkunnskaper og kommuniserer godt både muntlig og skriftlig 

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger.      
 • Fast stilling som 1538 fagdirektør med lønnsspenn 850.000 – 950.000,-
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.    
 • Fleksibel arbeidstid med sommertid  
 • Kantineordning    
 • Godt utstyrt trimrom

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).

Under ansettelsesprosessen vil det kunne bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju.  

Hvem er Husbanken?

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.