Strategisk planlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til rene vassdrag og rent drikkevann til alle på Nedre Romerike? Vil du jobbe i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet - med utfordrende og varierte oppgaver?

Vi må videreutvikle våre avanserte prosessanlegg for å møte stor befolkningsvekst, skjerpede miljøkrav og klimaendringene de neste årene. For å sikre god styring og kvalitet på planarbeid, og gjennomføring av utviklingsprosjekter bygger vi opp kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Til utviklingsavdelingen søker vi en strategisk planlegger med relevant teknisk kompetanse og erfaring. Du vil få oppgaver knyttet til både vannbehandling og avløpsrensing.

 

 Arbeidsoppgaver

 • ledelse av hovedplanprosesser
 • ledelse av fagplanprosesser, både for prosessanlegg og stamnett i samarbeid med våre eierkommuner
 • ledelse av mulighets- og forstudier
 • ledelse av FoU-prosjekter

 

 Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på Master- eller Bachelornivå. Erfaring kan erstatte formell utdannelse.
 • erfaring fra offentlig planarbeid og/eller-prosesser
 • faglig forståelse for utfordringene i vannsektoren
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • jobber målrettet og effektivt
 • god til å samarbeide på tvers av fagområder
 • motiveres av kontinuerlig forbedringsarbeid
 • identifiserer deg med våre verdier

 

Vi kan tilby

 • spennende og varierte oppgaver i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet
 • gode muligheter for faglig videreutvikling
 • trivelig og godt arbeidsmiljø
 • ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktig lønn
 • meget gode pensjons- og forsikringsordninger

For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i kollektiv pensjonskasse med 2 % medlemsinnskudd av regulativlønn.

Kontaktpersoner

Gunnar Bjørnson
Prosjekt- og plansjef

Hvem er Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) IKS og Nedre Romerike Vannverk (NRV) IKS?

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) har ansvar for å levere henholdsvis drikkevann av høy kvalitet til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det tilbake til naturen. Felles administrasjon bidrar til kostnadseffektiv drift og god koordinering av virksomhetene. I selskapene er det totalt 89 ansatte. 

Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel og hygienefaktor, mens rensing av avløpsvann er samfunnets viktigste hygiene- og helsefaktor. Vannforsyning og rensing av avløpsvann er en forutsetning for moderne samfunnsutvikling, og må ligge i forkant av befolkningsutviklingen. 

Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden