Strategisk og operativ inhouse stilling i grenseland mellom IT og forretning

Digital Forretningsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

En viktig enhet i OBOS-konsernet er OBOS Nye Hjem, et nasjonalt selskap som utvikler og selger boliger i Norge. OBOS Nye Hjem satser nå betydelig på digitalisering for å forbedre kundeopplevelsene, oppnå kostnadsbesparelser, bli mer innsiktsdrevne og øke kvaliteten i våre prosesser. 

For å støtte vår digitale satsning søker vi derfor etter en digital forretningsrådgiver til nyopprettet stilling. Som vår digitale forretningsrådgiver vil du jobbe på tvers av systemer og fagområder hvor vi tror at du blant annet vil bidra til å utvikle våre prosesser innen ERP, CRM, XRM og ECM. Du vil være ansvarlig for kartlegging av nåbildet, utforme målbilder og rådgi ledelsen i OBOS Nye Hjem om hva som bør prioriteres og iverksette prosjektene det er ønskelig å prioritere. Blant annet vil du beskrive prosesser alene og sammen med andre for deretter å delegere videre kravene og spesifikasjonene dypere teknisk.

OBOS-konsernet iverksatte for få år siden et stort ERP prosjekt som har resultert i at konsernet skal benytte Microsoft Dynamics 365 som sitt CRM verktøy. Selskapet er midt i implementeringen av Microsoft Dynamics 365, hvor det er ERP delen av Microsoft Dynamics 365 som har kommet langt i sin implementering. Vi tror at spesielt CRM / XRM-delen er et område du vil jobbe mye med fremover.

 

Dine arbeidsoppgaver vil være: 

 • forretnings- og prosessrådgivning, strategisk og operativt.
 • fasilitering og gjennomføring av behovsanalyser, samt utforming og kravspesifisering av IT-løsninger for å sikre gevinstrealiseringer.
 • prosjektledelse.
 • å operere som bindeleddet mellom forretning og IT.
 • å delta i konsernets CRM-råd.

 

Hva vi kan tilby:

 • En strategisk og operativ stilling med stort mulighetsrom for variasjon og innsikt i ulike forretningsområder og fagdisipliner, deriblant ERP, CRM, XRM, ECM etc.
 • Muligheten til å sette et solid fotavtrykk i OBOS Nye Hjem og være en aktiv bidragsyter til vår digitale reise fremover.
 • Komme inn tidlig i digitaliseringsarbeidet og påvirke prioriteringer i et konsern som satser betydelig på digitalisering og ønsker å kapitalisere på ny teknologi.
 • Bli en del av et konsern som er i stor utvikling hvor vi tror det vil være et spennende tidspunkt å bli del av OBOS.
 • Muligheten til å jobbe sammen med andre dyktige tekniske og merkantile kollegaer.  
 • Du vil være en del av et konsern som utgjør en forskjell for samfunnet og dets medlemmer.  OBOS betaler ikke utbytte, da alt går tilbake til virksomheten.
 • Du kommer til å sitte i nye, moderne lokaler midt i Oslo sentrum med gode kollegaer i et selskap som skårer godt på medarbeidertilfredshet.
 • OBOS har et godt og inkluderende miljø som investerer i egne ansatte og kan tilby mange goder som gunstig pensjon, lånebetingelser, gode muligheter for kompetanseutvikling med mer.

 

Vi tror at du har: 

 • Erfaring med forretnings- og prosessrådgivning, gjerne som prosjektleder for flere relevante prosjekter.
 • Erfaring fra operativt og strategisk arbeid.
 • Erfaring med digitaliseringsprosjekter og å være bindeledd mellom forretning og IT.
 • Erfaring med behovsanalyse og kravspesifisering av IT-løsninger og å jobbe med gevinstrealisering.
 • Evne til å håndtere kompleksitet og å jobbe på tvers av enheter, gjerne med erfaring fra større organisasjoner.
 • Kjennskap til og interesse for å jobbe med kundereiser og hvordan dette påvirker interne prosesser.
 • Kjennskap til endringsledelse.

Rett kandidat har trolig jobbet med prosesser fra forretningssiden, enten bredt eller innen områder som ERP, CRM, ECM eller lignende. Det er en spesielt stor fordel med noe CRM erfaring, men dette er ikke et absolutt krav da ERP, ECM etc. også kan være meget aktuelt. Det er forretningsforståelsen og prosesshodet for digitalisering som er viktigst. 

 

Vi tror også at du;

 • har høyere utdannelse
 • er flytende i norsk, både muntlig og skriftlig
 • er analytisk og samarbeider godt i team samtidig som du mestrer å jobbe selvstendig, tar eierskap og ansvar, samt er løsningsorientert. 

 

Høres dette interessant ut?

Du er velkommen til å sende din søknad og CV.

For å søke på stillingen må du legge ved CV og søknad via linken «Søk på denne stillingen/ Søk når», eller send til lasse.krogh@glasspaper.no

Er du egentlig ikke på jakt etter ny jobb, men ble nysgjerrig? Vi oppfordrer deg til å ringe for en uforpliktende prat med vår rekrutteringspartner Glasspaper People ved Lee Harald Aas (rekrutteringsrådgiver) på mobil 410 32 000 og e-postadresse: lee.harald.aas@glasspaper.no.

Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver. 

Kontaktpersoner

Lee Harald Aas
Rekrutteringsrådgiver, Glasspaper People

Hvem er OBOS?

OBOS-konsernet har mer enn 2 500 ansatte og omsatte i 2016 for over 11,3 mrd. kroner. OBOS er en innovativ organisasjon som driver virksomhet innen eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, bank og forsikring, samt en vesentlig investeringsvirksomhet. Vi er landets største boligbyggelag med over 400 000 medlemmer. Det er stor aktivitet og vekst i konsernet.