Strategisk informasjonssikkerhetsrådgiver

Stortingets administrasjon søker informasjonssikkerhetsrådgiver til nyetablert stab for overordnet styring og kontroll med sikkerhet og beredskap. Stillingen er ledig for tiltredelse omgående.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

Informasjonssikkerhetsrådgiveren er nærmeste rådgiver i saker om informasjonssikkerhet på strategisk nivå. Hovedoppgaven er å tilrettelegge for overordnet styring av informasjonssikkerheten, blant annet: 

  • holde oversikt over risikobildet innen informasjonssikkerhet
  • utvikle ledelsessystem for informasjonssikkerhet, som inngår i det helhetlige ledelsessystemet for sikkerhet og beredskap
  • støtte i implementering av ledelsessystemet for informasjonssikkerhet
  • veilede organisasjonen om styring av informasjonssikkerhet
  • delta med fagekspertise i planlegging og gjennomføring av revisjoner og evalueringer av informasjonssikkerhet i organisasjonen og hos leverandører

Staben er en andrelinjefunksjon og er foreløpig plassert direkte under Stortingets direktør.  Stillingen rapporterer til sikkerhetssjefen.  

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves bachelorgrad innen informasjonsteknologi. For ansettelse som senioringeniør kreves det utdanning som ingeniør på bachelornivå. Det er en fordel om deler av fagkretsen består av informasjonssikkerhetsfag. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. 

Vi søker deg som har erfaring med informasjonssikkerhetsarbeid på strategisk nivå. Du må ha erfaring med ledelsessystemer for informasjonssikkerhet og risikostyring. Videre må du ha erfaring med prosjektledelse og gjennomføring av endringsprosesser.

Det er ønskelig med erfaring fra anvendelse av sikkerhetsloven, personopplysningsloven og standarden ISO/IEC 27001, samt erfaring fra offentlig virksomhet. Det er en fordel om du har eller har hatt personellsertifisering innen informasjonssikkerhet, risikostyring eller revisjon.

Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk samt beherske engelsk. Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres for nivå STRENGT HEMMELIG.

Personlige egenskaper

Du er årvåken og nysgjerrig på teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk som kan påvirke virksomhetens informasjonssikkerhet. Du har også metodekompetanse og analytiske ferdigheter til å vurdere risikobildet og legge strategier for hvordan informasjonssikkerhetsrisikoer kan håndteres. Du evner å samarbeide på tvers av fag og nivå, og har god formidlingsevne.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en spennende stilling med utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling. Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver eller senioringeniør i lønnsspenn 650 000-890 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse.

For stillingen gjelder tiltredelse etter avtale og seks måneders prøvetid.

I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden.

Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via denne siden "Søk stillingen" innen 20. januar 2020. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt sendes per post til Stortinget, postboks 1700 Sentrum, 0026 Oslo. Merk konvolutten med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.

Her er lenke til vår personvernerklæring. Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss.

Kontaktpersoner

Malin Nossum
spesialrådgiver
Telefonnummer: 23313535

Hvem er Stortingets administrasjon?

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst.

Stortingets administrasjon er organisert i 7 avdelinger og har rundt 490 medarbeidere.

Våre verdier er «hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen».