Strategisk Business Controller for divisjonen Kunde & trafikk

Stillingsbeskrivelse

Nå er vi inne i en historisk satsing hvor vi bygger fremtidens jernbane! Bane NOR setter kunden i sentrum, er fremtidsrettede og skal sikre optimal bruk av fellesskapets midler. Vi er et statlig foretak med ansvar for å bygge ut og drive det nasjonale jernbanenettet, styre togtrafikken, forvalte og utvikle all jernbaneeiendom. Vi har hovedkontor i Oslo.
For å oppnå våre mål trenger vi nå flere med på laget.

Vi søker nå en Business Controller til Bane NOR med hovedfokus på økonomistyring i divisjonen Kunde & Trafikk, med særskilt fokus på kjøreveisinntekter og som skal jobbe tett sammen med økonomisjefen i divisjonen. Du har gjerne erfaring fra kommersiell virksomhet og har jobbet mye med strategisk økonomisk analyse, har god forretningsforståelse, god presentasjonsteknikk og jobber selvstendig. Du rapporterer til økonomisjef for Kunde & Trafikk men vil tilhøre controllingmiljøet i Bane NOR. Her finnes store muligheter for andre oppgaver utenfor divisjonen og til å jobbe på tvers i Bane NOR.

I 2019 er det bevilget i overkant av 21 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer, hvorav i overkant av 10 milliarder kroner er til prosjektinvesteringer. Bane NOR-konsernet består av morselskapet Bane NOR SF og datterselskaper, herunder Bane NOR Eiendom AS. 

Arbeidsoppgaver

  • Ansvarlig for controlling av Bane NORs inntekter via kjøreveisavgifter
  • Delansvar for utarbeidelse av månedsrapporten for divisjonen
  • Delansvar i budsjett
  • og rapporteringsprosesser for divisjonen
  • Sikre gode, økonomiske analyser på tvers av avdelingene i divisjonen
  • Delta på prosjekter på tvers av divisjonene i Bane NOR

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning, gjerne på masternivå, siviløkonom, MRR el.
  • 10-15 års erfaring innenfor økonomistyring og kontroll
  • Erfaring fra management consulting og/eller strategisk arbeid i kombinasjon med økonomisk analyse er en fordel
  • Erfaring med Agresso eller andre ERP-systemer, samt analyse av kuber med økonomisk innhold

Personlige egenskaper

  • Du har sterk fremstillingsevne både muntlig og skriftlig. Du evner å lage gode, korte, faktabaserte analyser og beslutningsinformasjon
  • Du evner å se kjernen i en problemstilling og forklare kompliserte problemstillinger på en enkel, strukturert og analytisk måte
  • Du har god helhetsforståelse og evner å se problemstillinger på tvers av roller/funksjoner og organisasjon
  • Du er ambisiøs, proaktiv, frampå, liker å ta ansvar og drive gjennom et arbeid fra A til Å

Vi tilbyr

  • En faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
  • Du vil bli del av et sterkt fagmiljø innen økonomi
  • og virksomhetsstyring
  • En synlig rolle med stor påvirkningskraft
  • Arbeidssted i helt nye, moderne lokaler i Schweigaardsgate 33, sentralt beliggende ved Oslo S

Kontaktpersoner

Hilde Bekier-Larssen
Økonomisjef Kunde & trafikk
Telefonnummer: 910 07 184

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon