Stipendiat innen drift av solenergisystemer i sammenheng med øvrig infrastruktur

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Fakultet for realfag og teknologi er det ledig 4 stipendiatstillinger. Tre av stillingene vil være del av fakultetets fagstrategiske satsning på fornybar energiteknologi, spesifikt prosjektet "Optimalisering av solenergisystemer i kalde klima". Den fjerde stillingen vil være en del av det nasjonale forskningssenteret for miljøvennlig energiteknologi "Sustainable solar cell technology" - FME-SuSolTech.

Stipendiatstillingene er innenfor følgende tema:

 • PhD 1: «Klimapåkjenninger på solkraftverk, bygningsintegrerte, bygningsmonterte og frittstående - ref 18/02119» (se egen annonsering)
 • PhD 2: «Drift av solenergisystemer i sammenheng med øvrig infrastruktur – ref 18/02281»
 • PhD 3: «Optimalisering av spektrale målemetoder for solenergisystemer – ref 18/02282» (se egen annonsering)
 • PhD 4: «Degraderingsmekanismer i solcellemoduler studert med spektrale avbildningsteknikker – ref 18/02461» (se egen annonsering)

Fakultet for realfag og teknologi (RealTek) har 130 ansatte, ca. 1100 studenter, hovedsakelig på 5-årige masterstudier i teknologi (sivilingeniør), lektorutdanning i realfag, og vel 60 doktorgradsstudenter (PhD). Fakultetet er organisert i fagområder; Realfag, Anvendte matematiske fag, Bygg og arkitektur, Vann- og miljøteknikk, Maskin, prosess- og produktutvikling, Industriell økonomi, Geomatikk og Læring og lærerutdanning. Arbeidssted er på Campus Ås.

Prosjekt

Drift av solenergisystemer i sammenheng med øvrig infrastruktur: Arbeidet skal i hovedsak omhandle drift og vedlikehold av PV-anlegget . Fokusområder vil være systemdesign, styring, lagring, feilhåndtering og kost-/nytteanalyser. Stillingen er tillagt faggruppe for Industriell økonomi.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsetningsperioden

Kvalifikasjonskrav for stillingen

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning, med minimum 120 studiepoeng på masternivå (søkere som skal levere Masteroppgave innen 15.06.2018 vil også bli vurdert). Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innen relevant fagområde

 Personlige egenskaper/egnethet

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til kreativ og reflektert tenkning
 • Analytisk og akademisk tilnærming til spørsmål innen forskning
 • Gode samarbeidsevner og sosiale egenskaper
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig (se krav til engelskkunnskap i forskriften for PhD graden ved NMBU)

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Mulighet for plass i privat barnehage

Lønns- og tilsettingsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 51 (NOK 443 900)

Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. 

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 18/02281 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Anita H. Habbestad
Head of HR
Tor Kristian Stevik
Førsteamanuensis
E-postadresse: tor.stevik@nmbu.no

Hvem er NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet?

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no