Stillinger innen atomberedskap

Rådgiver / Seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjon beredskap

Seksjon beredskap er ansvarlig for den daglige atomberedskapen på Statens strålevern. Vi drifter operasjonslokaler og tilrettelegger for effektiv krisehåndtering ved uventede atomhendelser og atomulykker. Vi utgjør kjernen i sekretariatet for Kriseutvalget for atomberedskap. Seksjonen bistår i arbeid med atomsikkerhet. Vi er et tverrfaglig miljø som deltar i utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Vi har nå to ledige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver på seksjonen.                  

1. Rådgiver/seniorrådgiver med teknisk kompetanse 

Sentrale oppgaver:

 • Styre drift og utvikling av tekniske støttesystemer, f.eks. krisehåndteringsverktøyet CIM, beslutningsstøttesystemet ARGOS, prognosemodeller, databaseløsninger, målesystemer for radioaktivitet, varslingssystemer og dataoverføringssystemer.
 • Bidra til å utvikle stabsarbeid og krisehåndtering for atomhendelser.
 • Delta i øvelser på Strålevernet og med andre aktører i den norske atomberedskapsorganisasjonen.
 • Delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utvikling av tekniske løsninger
 • Eventuelt oppgaver innen datasikkerhet

 Utdanning/erfaring:

 • Naturvitenskapelig / teknisk bakgrunn, en fordel med kunnskap om radioaktivitet og stråling
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av tekniske systemer
 • Kompetanse på utvikling og drifting av databaseløsninger, gjerne også programmering
 • Erfaring fra prognosemodeller for spredning av forurensning ønskelig, atmosfærisk spredning spesielt
 • Erfaring fra beredskapsarbeid og krisehåndtering en fordel
 • Erfaring fra målesystemer for radioaktivitet en fordel  Rådgiver/seniorrådgiver med beredskapsfaglig bakgrunn 

2. Rådgiver/seniorrådgiver med beredskapsfaglig bakgrunn 

Sentrale oppgaver:

 • Videreutvikle beredskapsplanverk
 • Delta i sikkerhetsarbeid og tilsyn
 • Bidra til å utvikle stabsarbeid og krisehåndtering for atomhendelser.
 • Arrangere og evaluere beredskapsøvelser
 • Delta i kompetanseheving for aktører i den norske atomberedskapsorganisasjonen
 • Delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om samfunnssikkerhet, beredskapsplaner og beredskapsøvelser
 • Eventuelt oppgaver innen datasikkerhet

Utdanning/erfaring:

 • Beredskapsfaglig og/eller sikkerhetsfaglig bakgrunn
 • Metodikk for beredskap og krisehåndtering
 • God forståelse av samfunnssikkerhet og beredskap
 • Kjennskap til norske beredskapsaktører
 • Erfaring og/eller kunnskap om ROS-analyser, beredskapsplaner og beredskapsøvelser
 • Kjennskap til CIM en fordel
 • Kjennskap til radioaktivitet og stråling en fordel

 Krav til begge stillingene: 

 • Utdanning minimum på Masternivå eller tilsvarende realkompetanse
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, fortrinnsvis på norsk, minimum på skandinavisk, og på engelsk.
 • Robust, høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner.
 • Like arbeid i grupper internt og mot aktører ute i samfunnet.
 • Positiv, fleksibel og systematisk. 

En del reising nasjonalt og internasjonalt må påregnes.

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres. 

Muligheter:

 • Faglige utfordringer på et område som er viktig for samfunnet
 • Sentral rolle i norsk atomberedskap og atomsikkerhet
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Samarbeid med anerkjente fagmiljø nasjonalt og internasjonalt 

Vi tilbyr:

 • Lønn som rådgiver kr. 524200-565500/ seniorrådgiver kr. 576100-619300 avhengig av kvalifikasjoner. Det kan være aktuelt å tilby høyere avlønning.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden  

CV-en vil bli brukt til utvidet søkeliste

Kontaktpersoner

Astrid Liland
seksjonssjef
E-postadresse: astrid.liland@nrpa.no.
Telefonnummer: (47) 911 825 04

Hvem er Statens strålevern ?

Statens strålevern er landets fagmyndighet og direktorat på området strålevern, miljø og atomsikkerhet. Strålevernet har ansvar for den nasjonale atomberedskapen. Strålevernet leder og er sekretariat for Kriseutvalget for atomberedskap, som er den nasjonale beredskapsorganisasjonen på tvers av sektorene. Strålevernet har 125 ansatte og hovedkontor på Østerås i Bærum. For mer informasjon om Statens strålevern, se www.nrpa.no