Stikker/Landmåler/Gruvemåler

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vår Plan- og utviklingsavdeling er lokalisert på Storforshei, der 8 faste ansatte og 1 trainee har ansvar for planlegging og oppfølging av daglig drift av våre gruver. Våre geologer og gruveingeniører samarbeider tett med driftsavdelingene og har også oppgaver knyttet til vårt rubingruveanlegg på Grønland.

Vi skal nå styrke teamet med en aktiv og autonom Stikker/Landmåler/Gruvemåler som vil få ansvar for oppmåling og stikning i dagbrudd og underjordsgruve. Stikker skal også drive skanning av bergrom i underjordsgruve og dronefotografering/fotogrammetri til 3D modellering.

Hvem er du?

Du setter sikkerhet først i daglige oppgaver, er grundig og nøyaktig med stor interesse for faget ditt. Selv om du trives med å arbeide selvstendig, er du også en del av teamet og bidrar til godt arbeidsmiljø og trivsel. Du har gjerne en del erfaring fra tilsvarende arbeid og kan bidra både lokalt og på vårt gruveanlegg på Grønland hvis behov. Personlige egenskaper vektlegges, der høy tilstedeværelse, initiativ og engasjement er viktig.

Rana Grubers verdier og prinsipper er nedfelt i vårt program Lean Mining, og det forutsettes av våre ansatte bidrar aktivt i arbeidet med forbedring og utvikling, og på den måten sørge for fortsatt sikker og lønnsom drift i mange år fremover. 

Ansvar og oppgaver vil blant annet være:

 • Vedlikehold og utbygging av eksiterende fastmerkenett i underjordsgruve, måling og beregninger
 • Dokumentasjon av målinger med kart og mengdeberegning
 • Vedlikehold og oppdatering digitalt kartverk for både dagbrudd og underjordsgruve
 • Vedlikehold av landmåleutstyr (totalstasjon, GPS)
 • Samarbeid og rådgivning angående land-/gruvemåling ved eksterne prosjekt som f.eks. rubin gruva på Grønland

Kompetanseprofil:

 • Høyere relevant utdanning (fagskole/bachelor eller høyere)
 • God digital kompetanse, herunder kjennskap til kart- og planleggingsverktøy
 • Fordel med erfaring som stikker/gruve- landmåler
 • Kvalitetsbevisst, med initiativ til løsninger
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Tar selvstendig ansvar, men er også aktivt med i teamarbeid

Lønn og andre betingelser etter avtale. Gjerne snarlig tiltredelse, eller etter avtale.

Kontaktpersoner

Alexander Kühn
Sjef Plan- og utviklingsavdeling Gruva
Mobil: 468 07 165
Marta Lindberg
NK Plan- og utviklingsavdeling Gruva
Mobil: 902 49 870
Marta Lindberg
NK Plan- og utviklingsavdeling Gruva
Mobil: 902 49 870

Hvem er Rana Gruber ?

Rana Gruber AS er et datterselskap av Leonard Nilsen Mining (LNSM AS). Rana Gruber konsern består av Rana Gruber AS og Rana Gruber Mineral AS. I gruva på Ørtfjell/Storforshei produseres ca. 5 millioner tonn malm per år som transporteres med tog til oppredningsverket i Gullsmedvik. Vi er i dag omlag 260 ansatte, fordelt på våre lokasjoner på Storforshei og i Gullsmedvik.

Rana Gruber tilbyr en trygg arbeidsplass med et uformelt og sosialt arbeidsmiljø. Vi har subsidierte kantiner, trimrom og bedriftsidrettslag. Arbeidsspråket i bedriften er av sikkerhetsgrunner norsk (skandinavisk) og våre ansatte må beherske språket flytende.