Sterkt IT-fagmiljø søker Java systemutviklere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kartverkets IT-avdeling har et stort fagmiljø med 90 personer lokalisert på Hønefoss og i Stavanger. Avdelingen har det totale ansvaret for IT i Kartverket, herunder strategi, IT-arkitektur, standardisering, utvikling av egne programmer, applikasjonsdrift og drift av infrastruktur. Et stort og faglig tungt IT-miljø gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling. 

Seksjonen for systemutvikling ønsker å øke bemanningen med tre nye stillinger. Seksjonen vår består av rundt 25 selvgående og dedikerte utviklere som jobber i team. Utviklerne er egne medarbeidere og eksterne konsulenter. 

Seksjonen utvikler og forvalter flere systemer som håndterer samfunnskritiske data, deriblant matrikkelen og grunnboken. Vi har i den senere tid utviklet nasjonale løsninger for elektronisk tinglysing og kommunereform som har høy samfunnsmessig nytteverdi. Vi benytter Java-teknologi, moderne utviklingsmetodikk og verktøy i arbeidet vårt. Vi har et profesjonelt og levende arbeidsmiljø der vi stiller høye krav til leveranse samtidig som vi har rom for en god replikk og godt humør i arbeidshverdagen.

Arbeidsoppgaver

 • Programmering i Java-arkitektur
 • Modellering i UML
 • Spesifikasjonsarbeid og eventuelt arkitekturarbeid
 • Team-/prosjektledelse kan også være aktuelt, avhengig av kompetanse, erfaring og interesser

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen systemutvikling og programmering fra høyskole/universitet, gjerne på masternivå
 • Nyutdannede kan også søke
 • Kompetanse innen systemutvikling og Java programmeringsspråk
 • Kompetanse innen JEE-utvikling og databaser
 • Svært gode ferdigheter i norsk og gode leseferdigheter i engelsk
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres til nivå "konfidensielt" for å tiltre stillingen

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • IT

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Egenskaper

 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig i en hverdag preget av høyt tempo
 • Evne til å sette deg inn i og håndtere komplekse problemstillinger og programmeringsomgivelser, både på egen hånd og i samarbeid med kolleger
 • Ha gode samarbeidsevner, kunne jobbe godt i team og i samarbeid med systemeiere og leverandører
 • Interesse for team-/prosjektledelse
 • Være kvalitets- og løsningsfokusert

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Mulighet til å delta og påvirke i alle faser av utviklingsprosessen, fra spesifikasjonsarbeid via systemutvikling og testing til produksjonssetting og drift
 • Arbeid med systemer som forvalter samfunnskritiske data
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et høykompetent fagmiljø
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Stillingene lønnes som overingeniør, kode 1087, fra kr 482 000 - 569 000 kr eller senioringeniør, kode 1181, fra kr 538 000 - kr 662 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.
 • Gunstig pensjonsordning og mulighet for å søke boliglån i Statens pensjonskasse

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdannelse-, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten

Kartverket er en IA-virksomhet. I dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det

Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og eventuelt mulighet til å trekke søknaden

Kontaktpersoner

Erik Løvstakken
seksjonsleder
Telefonnummer: 32118193

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger