Statsbygg har ledige stillinger som sikkerhetsrådgivere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Arbeidet til sikkerhetsorganisasjonen i Statsbygg er forankret i lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) med tilhørendeforskrifter. Som sikkerhetsrådgiver vil du arbeide med ivaretakelse avsikkerhetsgradert informasjon i samfunnsviktige og spennende prosjekter. Oppgavene er faglig utfordrende, og vi trenger dyktige og engasjerte medarbeidere som er gode til å samarbeide med ulike fagmiljøer internt og eksternt.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre risikovurderinger
 • Utføre oppgaver innen personellsikkerhet
 • Utføre oppgaver innen sikkerhetsgraderte anskaffelser
 • Gi råd, veiledning og opplæring til linjen og leverandører med sikkerhetsavtale
 • Kontrollere sikkerhetstilstanden i virksomheten og håndtere sikkerhetshendelser
 • Bidra med utarbeidelse av prosedyrer og veiledninger innen forebyggende sikkerhetsarbeid
 • Andre pålagte sikkerhetsoppgaver innen forebyggende sikkerhetsarbeid, herunder utviklingsoppgaver
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå, for eksempel innen samfunnssikkerhet. Relevant erfaring kan i særlige tilfeller kompensere for manglende utdanningsnivå. 
 • Relevant erfaring innen forebyggende sikkerhetsarbeid vektlegges
 • Stillingene krever sikkerhetsklarering og autorisasjon til nivå HEMMELIG jfr. Sikkerhetsloven § 8-2
 • Må kunne beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne til kontaktskaping og kommunikasjon med forskjellige mennesketyper
 • Analytisk og strukturert med høy arbeidskapasitet, og evne å ta selvstendige beslutninger når det kreves
 • Faglig engasjert og god til å finne gjennomførbare løsninger

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig- og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
 • Fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Mobiltelefonordning
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger
 • Stillingene lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 530 000,- til kr 800 000-, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse

Kontaktpersoner

Lars Olav Vestre
Sikkerhetsleder
Telefonnummer: +47 959 67 615
Richard Nylén
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: +47 917 38 258

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger