Statistiker / dataanalytiker

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Nortura Hærland er en del av Nortura SA og har som oppgave å slakte, skjære, foredle og distribuere produkter av Hvitt Kjøtt under merkevarenavnet Prior. Bedriften ligger i Indre Østfold, 70 km fra Oslo. Nortura Hærland har gjennomført en betydelig utbygging og modernisering, og sysselsetter ca 500 årsverk og har en omsetning på over 2,5 milliard kroner.

Nortura har som en av Norges største og mest innovative matprodusenter mål om å være ledende på utnyttelse av verdikjede- og prosessdata. Næringsmiddelindustrien beveger seg inn i Industri 4.0, med fokus på digitalisering og dataanalyse. Vår statistiker / dataanalytiker vil være i et tverrfaglig miljø ha en viktig rolle i Nortura sin utvikling på området.

Arbeidssted vil være Nortura Hærland i Eidsberg kommune, med kort reiseavstand fra Oslo. Fleksible løsninger kan vurderes i spesielle tilfeller.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

 • Hente ut og analysere data for undersøkelse av årsakssammenhenger og problemløsning langs hele verdikjeden; i rugeri, på gårdsnivå og på fabrikk. Sammenhenger og avhengigheten mellom data i verdikjeden er kompleks og byr på interessante statistikkfaglige utfordringer
 • Aktiv rådgiving om dataregistrering og -organisering i Norturas fjørfeverdikjede for å bidra til effektiv bruk av registrerte data
 • Deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Utarbeide pilotversjoner av analytiske verktøy som inngår som beslutningsgrunnlag for fabrikkledelse

For å lykkes i stillingen må du ha interesse for problemløsning og arbeid i kombinasjonen av biologi, industriell prosess og dataanalyse. Du må trives med å samarbeide og kommunisere med ulike nivåer i organisasjonen.

Som person er du

 • Positiv og pålitelig
 • Analytisk og målrettet i din problemløsning
 • Nyskapende og innovativ
 • God til å bygge relasjoner og kommunisere på tvers av organisasjon og ulike nivåer

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå, fortrinnsvis med spesialisering i statistikk / dataanalyse
 • Annen relevant utdanning og erfaring innen fagområdene vil bli vektlagt
 • Interesse for matproduksjon, problemløsning og nyskapende utviklingsarbeid

Vi kan tilby

 • Muligheter for å anvende statistikkverktøy og dataanalysekunnskap på helt nye problemstillinger
 • Gode utviklingsmuligheter og muligheter til påvirkning av egen arbeidshverdag i et spennende konsern
 • Lønn etter avtale
 • Pensjon og forsikringsordninger

Som statistiker vil du inngå i et sterkt og uformelt fagmiljø med nasjonalt og internasjonalt kontaktnett.

Kontaktpersoner

Atle Løvland

Hvem er Nortura -?

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 800 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft. Vi skaper store verdier for Norge, omsetter for 23 milliarder kroner og legger igjen over 5 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra våre ansatte, eiere og underleverandører (samfunnsregnskap 2016).

Nortura Hærland er en del av Nortura SA og har som oppgave å slakte, skjære, foredle og distribuere produkter av Hvitt Kjøtt under merkevarenavnet Prior. Bedriften ligger i Indre Østfold, 70 km fra Oslo. Nortura Hærland har gjennomført en betydelig utbygging og modernisering, og sysselsetter ca 500 årsverk og har en omsetning på over 2,5 milliard kroner.