Dataviter/data scientist

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene

Statens vegvesen søker to engasjerte og nysgjerrige datavitere (data scientist)

I stillingen som dataviter (data scientist) vil du jobbe med å planlegge, utforske og evaluere avansert analyse og benytte maskinlæring til å skape ekte verdi for trafikanter og Statens vegvesen sine kunder. Du kan jobbe både selvstendig og sammen med produktteam for å bringe verdifulle tiltak ut i virksomheten og er en pådriver for å eksperimentere med mer datadrevne måter å jobbe på. Data, innsikt og analyse skal ansette i to faste stillinger med arbeidssted primært i Oslo eller Trondheim.

Typiske arbeidsoppgaver

 • Hjelpe team i ulike deler av Statens vegvesen med å løse store og komplekse analytiske spørsmål som f.eks. hvilken verdi kan vi skape i transportsystemet og i fremkommelighetsarbeidet? Hvor har vi forbedringspotensiale? Hvilke kundegrupper er viktigst å fokusere på?
 • Delta i - og selv utvikle datadrevne initiativ i Statens vegvesen gjennom våre strategiske satsninger og i samferdselssektoren 
 • Aktivere etatens datastrategi gjennom tett tverrfaglig samarbeid med divisjonenes datainitiativ - blant annet i det vi kaller datafyrtårn
 • Samarbeide med divisjonene og Vegdirektoratet i Statens vegvesen i utforsking og testing av nye muligheter knyttet til datavitenskap
 • Identifisere, utforske og kvantifisere nye konsepter og forbedrede verdiforslag gjennom effektiv bruk av datavitenskap og datateknologi
 • Fasilitere og være en pådriver for arenaer for læringsutvikling og kunnskapsdeling på tvers i etaten innen datavitenskap
 • Aktivt jobbe med å utvikle og styrke vårt fagmiljø og kompetanse
Kompetansekrav

Du har en bachelor- eller mastergrad, gjerne innen økonomi, teknologi, analyse eller industriell økonomi. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå. Stillingen forutsetter at du har god formuleringsevne i norsk, både skriftlig og muntlig.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, krever vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi tror du har

 • solid erfaring fra anvendt datavitenskap - som har gitt dokumenterbar forretningsverdi
 • høy kompetanse i avansert analyse og modellering - som har ført til avdekking av helt ny innsikt av høy taktisk eller strategisk verdi
 • høy kompetanse i BI-verktøy, visualisering, SQL, Python og tilsvarende
 • kjennskap til GCP porteføljen eller tilsvarende
 • solid erfaring med data wrangling, datarens og -prepp, og kan abstrahere seg fra rådata til meningsfulle datasett, samt finne og løse problemer underveis
 • erfaring med eksperimentering og utvikling av digitale og datadrevne tjenester og produkter
 • erfaring fra smidig metodikk og produktorganisasjoner
 • god forståelse for hvordan man skaper brukerverdi ved bruk av data og innsikt, herunder hele verdikjedeerfaring med arbeid fra innsiktsbaserte prosjekter
 • god forretningsforståelse, og evne til å omsette tekniske problemstillinger til et effektivt og forretningsnært språk

Personlige egenskaper vi tror du trenger i denne rollen:

 • Du liker å stille de riktige spørsmålene for å forstå forretningsbehovet
 • Du sitter ikke og venter på oppgaver og brenner for å identifisere, utforske og teste nye muligheter og konsepter
 • Motiveres av teknologiske muligheter og har god teknologisk og analytisk helhetsforståelse
 • Er planmessig og strukturert i din tilnærming 
 • Holder deg oppdatert på trender innen teknologi, søke aktivt ny kunnskap og er proaktiv mht. å teste nye konsept, ideer og muligheter 
 • Er en fagressurs som bygger og utvikler sitt fagområde, og du evner å fasilitere for deling og utvikling av datavitenskap 
Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingene?

Kontakt Arild Nebb Ervik, Direktør for Data, innsikt og analyse, tlf. 92 68 62 97 eller e-post arild.nebb.ervik@vegvesen.no

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • et samfunnsoppdrag som berører hele befolkningen
 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • du blir en del av et sterkt og tverrfaglig miljø, og det er gode muligheter for faglig påfyll og utvikling
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger