Statens vegvesen IT - Teknologi som får deg trygt fram

IT-partnere

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statens vegvesen står foran store endringer innen mobilitet og transport, og har store ambisjoner innen digitalisering gjennom bruk av ny teknologi, og tilgjengeliggjøring av data og IT-tjenester. Som IT-partner får du en sentral rolle med å gjøre Statens vegvesen bedre i stand til å levere på satsingsområdene fremkommelighet, bærekraft og trafikksikkerhet. Du vil ved strategisk rådgivning med divisjonsledelser og sentrale fagmiljøer, være en pådriver for god samhandling mellom fag og IT på tvers i etaten, og bidra til brukerorienterte tjenester.

For å lykkes i rollen, tror vi du har erfaring med å jobbe i en større organisasjon, ledende stilling med lignende funksjon og rolle. Du har forståelse for smidig virksomhet, med nye måter å jobbe og lede på - gjerne med erfaring som ledelseskonsulent. Du trives med å jobbe i en kompleks organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Du er relasjonsbygger og selgende, med stor gjennomføringskraft. Du har en solid forståelse for helheten, samtidig som at du har en evne til å sette deg inn i detaljer.

Vi rekrutterer nå flere nye IT-partnere, som sammen med virksomhetsarkitekter og sentrale IT-ressurser vil være med på å forme framtiden Statens vegvesen gjennom en omfattende digitalisering av et spennende fagfelt! IT-partnere inngår i ledergruppen på Utvikling IT.

Arbeidsoppgaver:

 • Strategisk rådgiver for etatens digitalisering
 • Rådgivning hos etatens divisjoner for helhetlig og strategisk styrt utviklingsportefølje
 • Endringsagent for innføring av smidig arbeidsmetodikk og produktorganisering
 • Ledelsesforankring og forståelse på tvers av IT- og fagdivisjonene
 • Bidra til at IT divisjonen er en attraktiv partner og pådriver for etatens digitalisering
 • Være tett på fagdivisjonenes planer og tiltak, og følge opp nye behov i tidlig fase

Kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning, min. 3 år. For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi søker deg som er strukturert, helhetsorientert, med god IT- og organisasjonsforståelse. Det er en fordel om du har erfaring fra IT-utviklingsprosjekter.

Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. 

Vi ser etter deg som, i likhet med oss, er opptatt av å sette kunden i sentrum. For å lykkes i rollen som IT-partner er det viktig at du er tillitsskapende og god på å samarbeide. Du er selvstendig, initiativrik og fleksibel, med god gjennomføringsevne. Du må være en dyktig kommunikator som liker å motivere, lytte, skape gode relasjoner og resultater.

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø i nye, flotte kontorbygg sentralt i Drammen, Trondheim, Bergen, Arendal, Tromsø – eller kanskje en av våre andre lokasjoner? Vi har stor fleksibilitet når det gjelder arbeidssted, delvis hjemmekontor er mulig. Kontorbyggene våre er universelt utformet, om du har en funksjonsnedsettelse eller trenger hjelpemidler i arbeidshverdagen, får du det fint hos oss!
 • god opplæring, onboardingsprogram og fadderordning
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse
 • lønn basert på kompetanse og erfaring i samsvar med vår lønnspolitikk

Andre opplysninger - mangfold - kontaktperson

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Synes du rollen som IT-partner høres interessant ut? Kontakt avd.dir. Ørjan Mathis Tvedt, tlf. 917 66 659, for en hyggelig prat.

Kontaktpersoner

Ørjan Mathis Tvedt
Avdelingsdirektør
Mobil: 917 66 659

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger