Statens vegvesen IT søker løsningsarkitekter!

Løsningsarkitekter IT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Løsningsarkitektur IT er en av fem seksjoner på Utviklingsavdelingen i Statens vegvesen IT. Vi har ansvar for å definere framtidsrettede løsningsarkitekturer som støtter opp under mangfoldige brukerbehov. Vi fyller nøkkelroller i utvikling av digitale produkter som for eksempel mobile apper for norske borgere og analyser på store datamengder for de som vedlikeholder veinettet i landet.

Vi bistår fagsiden i å eksperimentere seg frem til gode løsninger, noe som krever at vi klarer å utnytte muligheter innen blant annet prediktiv analyse, skytjenester, automatisering, robotisering og navigering i store datamengder. Vår viktigste egenskap er derfor at vi liker å lære! Som arkitekt hos oss vil du jobbe i et spennende kompetansemiljø der vi vektlegger aktiv kunnskapsdeling. Du blir del av et arkitekturteam i en av våre porteføljer, hvor dere sammen tar tak i porteføljens digitaliseringstiltak.

Vi tror at du også er glad i å lære! Du er en omgjengelig person, som trives like mye med å jobbe i team, som selvstendig. Du er, eller har vært, en utvikler som vet at man ikke kan alt, men at man med nysgjerrighet, pågangsmot, og støttende kollegaer, kan bidra med så mangt.  Du har jobbet i smidige team, og skjønner hvorfor agile prinsipper er viktige for god produktutvikling med motiverte kollegaer.

Du tar «kvalifikasjonslisten» under her som et signal om at seksjonen vår er involvert i mye spennende, og skjønner at slike supermennesker finnes ikke. Men du vet vi blir begeistret om du har erfaring innen en del av det vi søker! Så skal vi sørge for at vi utfyller hverandre på en god måte. Vi utvider nå teamet vårt med flere løsningsarkitekter. Vi har løsningsarkitekter i Drammen (ITs hovedkontor), Trondheim og Moss, så her er det store muligheter til å jobbe der du ønsker i en hybrid kontorhverdag.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra inn i smidige team med å utforme løsningsarkitektur i henhold til våre gjeldende arkitekturprinsipper og standarder
 • Kvalitetssikre leverandørers løsningsforslag og senere leveranser
 • Bidra til å videreutvikle arkitekturprinsipper og retningslinjer for å møte nye behov og muligheter som oppstår som følge av teknologiutvikling
 • Rådgiver og bindeledd mellom utviklere og produkteiere, forvaltere og arkitekter innen sikkerhet og infrastruktur

Kvalifikasjoner:

IT-utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 

Stillingen krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, slik at du kan forklare tekniske problemstillinger til ikke-tekniske personer.

Videre håper vi at du har erfaring med noen av disse områdene:

 • agile arbeidsformer gjennom smidige, tverrfunksjonelle team
 • offentlige skyplattformer (IaaS og PaaS)
 • datamodellering, analyse og governance fra stordata/datavarehusløsninger
 • erfaring fra systemutvikling, løsningsdesign og arkitekturarbeid; «full-stack» kjennskap er ønskelig 
 • modelleringsverktøy (eks EA)
 • tjenesteorientert arkitektur basert på REST prinsipper, mikrotjenester og Cloud Native
 • erfaring med fullautomatiserte leveranser og automatisert testing
 • generelt bred kunnskap om utviklingsspråk/-rammeverk, containerteknologi og databaser (inkl NoSQL)

Vi tilbyr

 • godt arbeidsmiljø i nye, flotte kontorbygg sentralt i Drammen, Trondheim og Moss. Kontorbyggene vårt er universelt utformet, om du har en funksjonsnedsettelse eller trenger hjelpemidler i arbeidshverdagen, får du det fint hos oss!
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • god opplæring, introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse
 • lønn i sjiktet 750 000 - 900 000 basert på kompetanse og erfaring i samsvar med vår lønnspolitikk. For kandidater med spesielle kvalifikasjoner kan noe høyere lønn vurderes.

Annet om stillingen - mangfold - kontaktperson

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Ørjan Mathis Tvedt, tlf. +47 917 666 59.

Kontaktpersoner

Ørjan Mathis Tvedt
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: +47 917 66 659

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger