Statens havarikommisjon for transport søker to havariinspektører til luftfartsavdelingen

Havariinspektører til luftfartsavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Luftfartsavdelingen undersøker ulykker og alvorlige luftfartshendelser i Norge. Målet med undersøkelsene er å forebygge ulykker og øke sikkerheten på luftfartsområdet. Avdelingen består av åtte medarbeidere med ulik kompetanse innen flysikkerhet. 

Havarikommisjonen kan nå tilby to interessante stillinger i luftfartsavdelingen; havariinspektør og havariinspektør med spesialisering innen flyteknisk område. Stillingene vil ha gode muligheter for faglig utvikling, store faglige utfordringer og stor variasjon. Som havariinspektør må du være i stand til å sette deg inn i komplekse og nye problemstillinger og du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. 

Hovedoppgaven for begge havariinspektørstillingene vil være å planlegge og gjennomføre sikkerhetsundersøkelser av luftfartsulykker i henhold til aktuelt lovverk samt SHTs styringssystem og undersøkelsesmetodikk. Oppgavene kan spenne fra arbeid på ulykkessted, innhente og analysere informasjon, samtale med vitner og informanter på alle nivå til kontakt med produsenter, ulike fag- og forvaltningsmyndigheter i inn- og utland samt pårørende. Arbeidet vil også bestå i å lede undersøkelsesteam, samle, sortere og analysere betydelige mengder informasjon for deretter å dokumentere undersøkelsene med skriftlige, offentlige rapporter. Luftfartsavdelingen er en relativt liten avdeling som skal dekke alle sider innen luftfart, fleksibilitet er derfor en nødvendighet. 

For stillingen som havariinspektør med flyteknisk spesialisering må du kunne utføre praktisk arbeid på et ulykkessted eller på et verksted, samt forstå konstruksjons-, produksjons- og vedlikeholdsunderlag, eller ha gode nok kunnskaper til å bestille og kontrollere arbeid fra relevante fagmiljøer. 

Begge stillingene vil gis grunnleggende opplæring i relevante fagområder knyttet til rollen som havariinspektør. Dette gjøres både internt og ved Cranfield universitet i England. 

Begge stillingene kan inngå i egen vaktordning som godtgjøres etter egen særavtale. 

Kvalifikasjoner

Stilling som havariinspektør med flyteknisk spesialisering fordrer minimum utdanning som flytekniker med allsidig praksis. Dette kan gjerne kombineres med annen høyere tilleggsutdanning.

Den andre stillingen som havariinspektør må ha utdanning fra universitet/høyskole (minimum masternivå) innen teknisk naturvitenskapelig fagkrets, flyfaglig, adferds- og/eller sikkerhetsfaglig retning. Alternativt bred og solid luftfartskompetanse eller solid erfaring innen relevant sikkerhetsarbeid fra luftfart.

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • Relevant erfaring med prosjektarbeid-/ledelse vil vektlegges.
 • Erfaring med relevant sikkerhetsarbeid er ønskelig.
 • Relevant erfaring fra offentlig virksomhet er ønskelig.
 • Relevant erfaring fra Forsvaret er ønskelig.
 • Førerkort minimum klasse B.
 • Må kunne sikkerhetsklareres til minimum nivå HEMMELIG. 

Personlige egenskaper

 • Analytisk evne samt en strukturert og nøyaktig arbeidsform.
 • Løsningsorientert, motivert, initiativrik og fleksibel.
 • Evne til å veksle mellom selvstendig arbeid og teamarbeid.
 • Være lærevillig, åpen, søkende og tillitvekkende.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Må kunne jobbe både praktisk og analytisk.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt, herunder kunne leve opp til SHTs verdier: troverdig, kompetent, nytenkende og medmenneskelig.
 • Fysisk egnet til å ferdes på vanskelig tilgjengelige ulykkessteder. 

Vi tilbyr

 • Stillingene lønnes som havariinspektør fra kr 660 000 til 755 000. Det trekkes 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.
 • For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Gode muligheter for kurs- og videreutdanning.
 • Fleksibel arbeidstid, overtid kompenseres.
 • Gode personalordninger og flotte lokaler i Lillestrøm.
 • Trening i arbeidstiden. 

Andre opplysninger

SHT gjør oppmerksom på at vi benytter bakgrunnssjekk i våre ansettelsesprosesser.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

SHT legger vekt på mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av alder, kjønn, kulturell bakgrunn eller hull i CV.

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i SHT sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

For mer informasjon om stillingene, kontakt Dag Haavardsen i Personalhuset Search & Selection tlf.: 970 78 748 eller Kåre Halvorsen, avdelingsdirektør luftfart på tlf.: 995 27 405.

 

Personalhuset er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og bemanningsselskaper. Vi har stor geografisk spredning, og uansett hvor du møter oss vil samme høye kvalitet og entusiasme prege våre tjenester. Fra nærmere 30 avdelinger leverer vi bransjetilpassede bemanningskonsept over hele Norden.

 

Kontaktpersoner

Dag Haavardsen
Divisjonsansvarlig, Personalhuset Search & Selectio
Mobil: 970 78 748
Kåre Halvorsen
Avdelingsdirektør, Luftfart
Mobil: 995 27 405

Hvem er Statens havarikommisjon for transport (SHT) ?

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har som oppgave å undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen sivil luftfart, jernbane, vei og sjøfart. SHT har i dag 51 fast ansatte og er lokalisert i moderne lokaler i Lillestrøm. Fra juli 2020 vil Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) bli slått sammen med Statens havarikommisjon for transport (SHT) til en felles havarikommisjon.