Statens Havarikommisjon for Transport søker havariinspektører til sjøfartsavdelingen

Havariinspektører til sjøfartsavdelingen

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sjøfartsavdelingen undersøker sjøulykker med norske og utenlandske skip i norske farvann, herunder ulykker med fritidsbåter, samt ulykker med norske skip i utlandet. Målet med undersøkelsene er å øke sikkerheten på sjøfartsområdet. Våre medarbeidere på avdelingen er høyt kompetente og brenner for faget. Hver dag får de delta i samfunnsnyttig arbeid og gjennomføre undersøkelser som kan være med på å kartlegge forhold for å forebygge ulykker.

Statens havarikommisjon for transport kan nå tilby to interessante stillinger i sjøfartsavdelingen; havariinspektør og havariinspektør med spesialisering innen stabilitet- og flytegenskaper. Stillingene vil ha gode muligheter for faglig utvikling, utfordringer og variasjon. Som havariinspektør må du være i stand til å sette deg inn i komplekse og nye problemstillinger og du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig.

Hovedoppgaven for begge havariinspektørstillingene vil være å planlegge og gjennomføre sikkerhetsundersøkelser av sjøulykker i henhold til aktuelt lovverk samt SHTs styringssystem og undersøkelsesmetodikk. Dette vil innebære å sette seg inn i komplekse og nye problemstillinger, innhente og analysere informasjon fra ulykkessted, involverte fartøy og involverte sjøfolk, samt eventuelle vitner. Videre medfører arbeidet kontakt med produsenter, ulike fag- og forvaltningsmyndigheter samt pårørende. Arbeidet vil også bestå i å lede undersøkelsesteam, samle, sortere og analysere betydelige mengder informasjon for deretter å dokumentere undersøkelsene med skriftlige, offentlige rapporter.

For stillingen som havariinspektør med spesialisering innen stabilitet- og flyteegenskaper må du kunne utføre stabilitetsberegninger selv eller ha gode nok kunnskaper innen faget til å bestille og kontrollere stabilitetsberegninger fra relevante fagmiljøer.

Begge stillingene kan inngå i egen vaktordning som godtgjøres etter egen særavtale.

Kvalifikasjoner for begge stillingene

 • Utdanning på høgskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis innen marinteknisk/skipsteknisk område. I spesielle tilfeller kan alternativ utdanning vurderes.
 • Erfaring fra maritim sektor vil vektlegges.
 • Relevant erfaring med prosjektarbeid-/ledelse vil vektlegges.
 • Erfaring med relevant sikkerhetsarbeid er ønskelig.
 • Relevant erfaring fra offentlig virksomhet eller klasseselskap er ønskelig.
 • Relevant erfaring fra Forsvaret er ønskelig.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • Førerkort klasse B.
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG.

Personlige egenskaper

 • Analytisk evne samt en strukturert og nøyaktig arbeidsform.
 • Løsningsorientert, motivert, initiativrik og fleksibel.
 • Evne til å veksle mellom selvstendig arbeid og teamarbeid.
 • Være lærevillig, åpen, søkende og tillitsvekkende.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Må kunne jobbe både praktisk og analytisk.

Personlig egnethet vektlegges høyt, herunder å kunne leve opp til SHTs verdier: troverdig, kompetent, medmenneskelig og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Stillingene lønnes som havariinspektør fra kr 660 000 til 755 000. Det trekkes 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.
 • For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Gode muligheter for kurs- og videreutdanning.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode personalordninger og flotte lokaler i Lillestrøm.
 • Trening i arbeidstiden.

Andre opplysninger

SHT gjør oppmerksom på at vi benytter bakgrunnssjekk i våre ansettelsesprosesser.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

SHT legger vekt på mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av alder, kjønn, kulturell bakgrunn eller hull i CV.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i SHT sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

For mer informasjon om stillingene, kontakt Dag Haavardsen i Personalhuset Search & Selection tlf.: 970 78 748 eller Dag S. Liseth avdelingsdirektør Sjøfart på tlf.: 924 92 793.

 

Personalhuset er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og bemanningsselskaper. Vi har stor geografisk spredning, og uansett hvor du møter oss vil samme høye kvalitet og entusiasme prege våre tjenester. Fra nærmere 30 avdelinger leverer vi bransjetilpassede bemanningskonsept over hele Norden.

Kontaktpersoner

Dag Haavardsen
Divisjonsansvarlig, Personalhuset Search & Selectio
Mobil: 970 78 748
Dag Liseth
Avdelingsdirektør, Sjøfart
Mobil: 924 92 793

Hvem er Statens havarikommisjon for transport (SHT) ?

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har som oppgave å undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen sivil luftfart, jernbane, vei og sjøfart. SHT har i dag 51 fast ansatte og er lokalisert i moderne lokaler i Lillestrøm. Fra juli 2020 vil Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) bli slått sammen med Statens havarikommisjon for transport (SHT) til en felles havarikommisjon.