Stabssjef

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Eiendomsforvaltning har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av forsvarssektorens EBA. Eiendomsforvaltning har også ansvaret for å levere forsyningstjenester (energi, vann og avløp, samt avfallshåndtering). Eiendomsforvaltning har på vegne av Forsvarsbygg ansvaret for å sikre en strukturert og løpende dialog med brukere og leietakere, samt beredskapsarbeid og planarbeid knyttet til styrkeoppbygging. Vi søker nå stabssjef til å lede stabens arbeid I eiendomsforvaltning. Stabssjef rapporterer til avdelingsdirektør eiendomsforvaltning. Stabssjef er avdelingsdirektørens faste stedfortreder.

 Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Søknad sendes via vår rekrutteringsportal på www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Strategi og virksomhetsstyring i eiendomsforvaltning, herunder strategi-analyser og utredninger, samt utvikling av nye og eksisterende tjenesteområder
 • Ansvar for forebyggende sikkerhet, beredskap, økonomi, risikostyring og IK
 • Økonomisk styring som underbygger strategisk måloppnåelse
 • Rapportering for avdelingen
 • Ansvar for at overordnede prosesser for avdelingen er dokumentert i kvalitetssystemet
 • Overordnet ansvar for forbedringsarbeid i avdelingen
 • Årshjul og sikre samhandling med andre avdelinger i Forsvarsbygg
 • Koordinere samhandling med de tillitsvalgte, AMU og vernetjenesten
 • Adm støtte til avdelingsdirektør og ledergruppen i avdelingen                   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Ledererfaring
 • Erfaring med strategiske oppgaver
 • Relevant erfaring
 • Innsikt i offentlig forvaltning 
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Strengt hemmelig/NATO Secret 

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert
 • Handlekraftig
 • Kreativ
 • Samarbeidsorientert
 • Strukturert arbeidsform

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef (kode 1211) fra kr. kr 950 400,– til kr. 1 114 600, pr år (ltr 86 93). Endelig lønnsinnplassering gjøres etter en vurdering av kvalifikasjoner
 • En utfordrende, spennende og hektisk jobb blant gode kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, herunder gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

David Halvorsen
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 9162 3540

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger