Stabssjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som stabssjef er en nyopprettet stilling i en ny organisering på Trondheim lufthavn. 

Stabssjef vil ha ansvar for den strategiske utviklingen – samt sikre stabil drift innenfor fagene økonomi, sikkerhet og administrasjonsledelse. Stabssjef må ha en godt dokumentert økonomiutdannelse. Stabssjef vil være en del av Lufthavndirektørens ledergruppe og skal rapportere i denne på nevnte stabsområder.  

Vi søker en leder som er trygg på egen lederrolle og som ser verdien i samspillet med andre faggrupper. En leder som evner å trå to skritt side for å gi sine ansatte fritt rom, slik at kreativitet og utvikling lettere kan vokse frem. Stabssjef vil ha et overordnet ansvar for lokal koordinering og implementering av tiltak innen fagene økonomi, sikkerhet, miljø og HMS, samt sikre at etterlevelse av krav og retningslinjer fra konsernstabene for disse fagområdene blir ivaretatt på en forsvarlig og god måte.  

Miljø er et av Avinors flere satsningsområder fremover. Det vil bli forventet at stabssjef gjennom sine ansatte bidrar i.h.t. til Avinors strategiske arbeid innenfor dette fagområdet.  

Stabssjef skal være med å sikre at virksomheten er i tråd med konsernets policy og retningslinjer, samt sørge for at løpende utvikling er i samsvar med ønsket strategisk og finansiell retning ved lufthavnen og i konsernet. Ivareta at de rette beslutninger tas i rett tid, samt aktivt delta for utvikling av fagene økonomi, og kvalitet- og sikkerhet.  

Vi ønsker oss søkere som blir motiverte av å tenke nytt ved å utvikle strategier som konkretiseres gjennom operativ handling. Videre ser vi etter løsningsorienterte personer som arbeider strukturert og målrettet, og som har evnen til å inspirere og motivere en organisasjon i stadig endring. Vi verdsetter godt humør, initiativ og handlekraft, og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.  

Det kreves høyskole- eller universitetseksamen, men søkere med dokumentert relevant erfaring kombinert med annen utdanning, vil også bli vurdert.  

Vi tilbyr en utfordrende stilling i en dynamisk organisasjon. Lønn og øvrige betingelser etter avtale. Gode personforsikringer og pensjonsbetingelser.  

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til Avinor v/ HR-sjef Else Ravndal eller Headvisor v/ Tor Jakob Reitan.

Alle henvendelser til Headvisor behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.    

Kontaktpersoner

Else Ravndal
E-postadresse: else.ravndal@avinor.no
Telefonnummer: +4741239389
Tor Jakob Reitan
Telefonnummer: 4795051111

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger